top of page

Vormingen

Sociale Balans

 

Ben je maatschappelijk werker, diensthoofd, schuldbemiddelaar, hulpverlener of stafmedewerker uit de sociale sector? Wil je graag met jouw team aan de slag met een tool waarmee je leefsituaties van personen en gezinnen in kaart kan brengen én opvolgen? Dan is de Sociale Balans perfect!

Vormingen op maat

Geïnteresseerd in de expertise van CEBUD, maar geen vorming gevonden die bij jouw organisatie of wensen past?

Vraag gerust een vorming op maat aan. Bepaal zelf welke inhoud aan bod moet komen, welke informatie je wenst en hoeveel tijd je kan vrijmaken. CEBUD bekijkt hoe ze tegemoet kan komen aan jouw vraag. 

Gastcollege: Referentiebudgetten in beeld

Voor docenten Sociaal Werk of andere opleidingen die hun studenten wegwijs willen maken in de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie.

Menswaardig leven in Vlaanderen: referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Hoe als OCMW/lokaal bestuur de voorwaarden creëren voor een menswaardig leven?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de theoretische kaders over referentiebudgetten, maatschappelijk participatie en sociale inclusie, en in het bijzonder voor OCMW-raadsleden

Menswaardig leven in Vlaanderen, het belang van voldoende inkomen en de logica van (on)gezond financieel gedrag

Voor maatschappelijk werkers, diensthoofden, hulpverleners, stafmedewerkers uit de sociale sector.

Schulden afbetalen en menswaardig leven? Tools voor het berekenen van een menswaardig leefgeld en het stimuleren van een duurzaam budgetmanagement

Voor schuldbemiddelaars en maatschappelijk werkers die met schuldafbouwtrajecten te maken krijgen.

Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van wie langdurig met een beperkt inkomen moet rondkomen

Voor iedereen die in contact komt met personen die in armoede leven. Ook inzetbaar als bewustmaking.

Tiny krijgt een fiets. Tiny aan zee. Maar wat als je niet Tiny heet? Hoe als lokaal bestuur de maatschappelijke participatie van kinderen verhogen?

Voor beleidsmedewerkers, stafmedewerkers, bevoegde schepenen, diensthoofden, kansenwerkers, maatschappelijk werkers, hulpverleners die werken rond kinder- en gezinsarmoede en willen weten hoe zij op lokaal niveau het verschil kunnen maken.

Referentiebudgetten voor kinderen: wat kost een kind?

Voor alle hulpverleners, vrijwilligers of professionelen die met kinderen of hun gezinnen werken en meer zicht willen hebben op de kosten die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen.

Financieel risicogedrag bij jongeren

Voor professionals die met jongeren werken en zicht willen hebben op het financieel gedrag van jongeren, risicogroepen met verhoogde kans op financieel risicogedrag en aanbevelingen voor educatie rond omgaan met geld.

Wat kost een student? Steunbepaling voor studenten hoger onderwijs

Voor medewerkers van studentenvoorzieningen in hogescholen en universiteiten, en voor maatschappelijk werkers en hun diensthoofden.

Menselijke waardigheid, referentiebudgetten en REMI (1 dag)

Voor maatschappelijk werkers, stafmedewerkers en beleidsmedewerkers van OCMW's.

Sociaal onderzoek en uitputten van rechten (1 dag)

Voor maatschappelijk werkers, stafmedewerkers en beleidsmedewerkers van OCMW's.

Krachtengericht hulpverlenen: theoretische kaders voor de praktijk van een sociale dienst (1dag)

Voor leidinggevenden, stafmedewerkers en diensthoofden van OCMW's

Please reload

bottom of page