Rechten verkennen

​Soms volstaat het gezinsinkomen niet of zijn de vaste lasten te hoog om te kunnen spreken van een menswaardig bestaan. Zeker in deze situaties loont het om na te gaan of het gezin  aanspraak kan maken op sociale rechten. Dat zijn premies, tegemoetkomingen en voordelen die gelden voor specifieke doelgroepen en in bepaalde thema's. Omdat deze premies en voordelen niet (altijd) automatisch worden toegekend en omdat er zoveel verschillende tegemoetkomingen zijn, is het niet gemakkelijk om rechten uit te putten. Toch is het belangrijk om deze oefening te maken. Wie hierbij hulp nodig heeft, kan terecht bij het plaatselijk OCMW, het regionale CAW of de sociale dienst van het eigen ziekenfonds.

Op SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vind je drie bruikbare tools.

 

1 // Een opsomming van de belangrijkste rechten voor vier doelgroepen:

  • voor personen met een beperkt inkomen

  • voor ouderen

  • voor gezinnen met kinderen

  • voor personen met een beperking of chronische ziekte

 

2 // Een brochure Wie zoekt, die vindt met een beknopt overzicht van  veelvoorkomende rechten. De brochure kan zowel in hulp- en dienstverleningstrajecten worden ingezet, als zelfstandig door consumenten en cliënten worden gebruikt. Professionals die de brochure willen meegeven met cliënten, kunnen de begeleidende brief gebruiken om de bedoeling ervan te duiden. Binnen dienst- en hulpverlening kan de brochure dienst doen als gespreksleidraad om hulpvragers te helpen bij het uitputten van hun rechten. Ook gerechtsdeurwaarders kunnen deze brochure verspreiden bij door hen bezochte huishoudens met betalingsachterstanden.

3 // Papieren checklists voor wie dat handiger vindt of geen computer en internetverbinding ter beschikking heeft. Dat zijn afvinklijsten die per doelgroep de rechten en tegemoetkomingen summier opsommen. Deze afvinklijsten kunnen ook worden gebruikt als leidraad in een hulpverleningsgesprek. De sociaal werker of zorgverlener kan aanvinken welke rechten (mogelijk) van toepassing zijn voor een hulpvrager. Met deze lijst kan de hulpvrager naar andere diensten stappen om na te vragen of hij recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming.