top of page

Geld & gedrag

ONDERZOEK

Een idee? Een vraag? Een uitdaging? Mail ons om te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

Minder geldstress. Meer welzijn op het werk.

CEBUD

VUB

Externe partners

2022-2024

Minder geldstress. Meer welzijn op het werk. Dat is de ambitie van het project dat we dankzij de subsidies van TETRA-programma van het Agenstschap Innoveren en Ondernemen uitvoeren tussen september 2022 en augustus 2024. Hiermee willen het financieel welzijn van medewerkers op de werkvloer versterken door  geldzorgen bespreekbaar te maken en een actieplan voor de vroegdetectie en aanpak van geldzorgen uit te rollen. Hiervoor werken we samen met de Vrije Universiteit Brussel en sterke pionierende ondernemingen.

 

Meer info

Cake. Gezond financieel gedrag stimuleren met een banking app

CEBUD

2019-2021

Cake is een banking app die als missie heeft het financiële welzijn van alle gebruikers te verbeteren. Ze doen dit in de eerste plaats door mensen te helpen om hun financiën te begrijpen, onder controle te houden en te verbeteren. In onze samenwerking zoeken we uit hoe we wetenschappelijke inzichten over financieel gedrag kunnen vertalen voor de app en bestuderen we of gebruikers daadwerkelijk hun financieel gedrag verbeteren door het gebruik van de app.

Meer info

Schuldbemiddeling 2.0: Innovatieve tools voor efficiëntie- en effectiviteitswinsten in de schuldbemiddeling

CEBUD

2016-2018

De toenemende schuldenproblematiek in België doet al geruime tijd de werklast voor de schuldbemiddelaars die worden aangesteld in een procedure van collectieve schuldenregeling (CSR) toenemen. Dit project zet daarom in op het realiseren van efficiëntie- en effectiviteitswinsten in deze dienstverlening die veel maatwerk vereist.

Meer info

Groepshulpverlening: in groep budgetteringsvaardigheden versterken

CEBUD

Toegepaste psychologie Thomas More

2013-2015

Dit PWO-onderzoeksproject zoekt naar een op evidentie gebaseerde methodiek om de prangende nood aan groepsgerichte budget- en schuldhulpverlening op te vangen voor gezinnen met een (verhoogd risico op) overmatige schuldenlast.

Meer lezen

Financieel risicogedrag bij jongeren

CEBUD

2013-2014

Dit PWO-onderzoek brengt het financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs in kaart en onderzoekt welke risicofactoren hierin te identificeren zijn en hoe financiële educatie hierop kan inspelen.

Meer lezen

Maatschappelijke participatie en toegankelijke instituties. Op weg naar een inclusief lokaal sociaal beleid.

CEBUD

2011-2013

In dit PWO-onderzoek bestuderen we hoe hulpverleningsorganisaties als OCMW’s en CAW’s erin (kunnen) slagen om via algemene preventie-initiatieven de toegankelijkheid van basisbehoeften te vergroten.

Meer lezen

Effectief budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering?

CEBUD

Onderzoeksgroep Marketing KULeuven

2009-2011

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar kritieke succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget.

Meer lezen

Werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit

CEBUD

2009-2011

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Het brengt de werking en de organisatie van de Vlaamse erkende instellingen voor schuldbemiddeling en hun samenwerkingsverbanden in kaart via een uitgebreide bevraging bij alle erkende instellingen. Daarnaast zet het mogelijke krijtlijnen uit voor een model van subsidiëring van deze instellingen.

Meer lezen

bottom of page