top of page

Boek over de werking van het Mechelse GO-team en hun strijd tegen armoede

Boek: GO tegen gezinsarmoede

In september 2014 werd het GO-team opgericht in Mechelen. GO staat voor gezinsondersteuning. De taak van dit team is om gezinnen met kinderen die omwille van een veelheid aan problemen de band met de samenleving hebben moeten lossen integraal en intensief te ondersteunen.

Het stadsbestuur gaf 'carte blanche' aan twee ambtenaren om op zoek te gaan naar een manier om intensieve en generalistische hulp te bieden aan gezinnen met kinderen zodat in Mechelen Kinderstad geen enkel kind wordt achtergelaten. Deze ambtenaren waren Mathias Vaes, departementshoofd Sociale Zaken van het Sociaal Huis Mechelen, en Peggy Bischop, afdelingshoofd Jeugd en Gezin van de politiezone Mechelen-Willebroek.

 

CEBUD bracht de resultaten en de methodiek van dit GO-team in kaart, en beschreef deze in de publicatie 'GO tegen gezinsarmoede'. De ademruimte die het team krijgt om sociaal werk 'pur sang' te voeren, loont: bijna alle 122 gezinnen die door het team intensief en integraal worden begeleid, zien hun leefsituatie verbeteren.

Mechelen is ambitieus: "Het nieuwe stadsbestuur formuleerde in zijn bestuursakkoord ook de ambitie om tegen het einde van de bestuursperiode de gezinsarmoede te halveren. “In het najaar willen we een plan klaar hebben. De beste delen van de Go-werking nemen we zeker mee. Dat wordt de ruggengraat van ons plan”, besluit Bart Somers."

Berenice en Bart Somers.jpg
bottom of page