top of page

Geld & Gedrag

GELD & GEDRAG

focust op het financieel gedrag en de vraag hoe we (kwetsbare) consumenten en andere betrokkenen kunnen ondersteunen om tot gezond en duurzaam gedrag te komen. In de praktijk onderscheiden we twee onderzoekslijnen.

 

In de lijn 'effectieve budget- en schuldhulpverlening' gaat de aandacht naar kwetsbare doelgroepen en de professionals die hen omringen. We onderzoeken hoe we beide groepen kunnen ondersteunen en ontwikkelen materiaal dat bijdraagt tot het versterken van financiële vaardigheden. We zorgen ervoor dat professionals weten hoe ze hiermee aan de slag kunnen in hun dagelijkse praktijk en bieden materiaal aan waarmee consumenten zelf aan de slag kunnen. Hiermee streven we naar een zo maximaal mogelijke financiële zelfredzaamheid.

In de lijn 'veerkrachtige consumenten' richten we onze blik naar alle consumenten. We brengen bijvoorbeeld in kaart welke risicovol financieel gedrag ze vertonen en hoe we dat kunnen aanpakken door financiële educatie, of we doen aanbevelingen om onze samenleving toegankelijker te maken. Zo willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving.

twee vrouwen stapeltje munten in handen.
bottom of page