top of page

REMINI

Op vraag van de stad Geel ontwikkelden we REMINI, een minitool met maxi-effect. Medewerkers van het Sociaal Huis in Geel hadden al langer het gevoel dat niet iedereen de weg vond naar hun aanbod. Inwoners ervaren nog steeds een drempel om aan te kloppen bij het Sociaal Huis voor hulp. Soms uit schaamte, soms uit onwetendheid en soms omdat inwoners denken dat ze niet in aanmerking zullen komen.

Met REMINI wil de stad Geel haar inwoners zelf laten inschatten of ze in aanmerking komen voor aanvullende financiële hulp van het Sociaal Huis. De tool is het kleine broertje van REMI, waar de maatschappelijk werkers zelf mee werken.

Inwoners voeren in REMINI hun inkomen, gezinssituatie en huisvestingskost is. Op basis daarvan geeft de tool een antwoord of je wel, misschien of niet in aanmerking komt voor aanvullende steun. Bovendien geeft de tool je ook  contactgegevens van de medewerker bij wie je terechtkan.

Om zoveel mogelijk inwoners toe te leiden naar de tool, werkt de stad samen met diensten en (sociale) organisaties die actief zijn op het Geelse grondgebied, denk aan scholen, voedselbank of vakbonden. Op die manier wil de stad de drempel naar hulp- en dienstverlening verlagen en inwoners opvangen die anders tussen de mazen van het net zouden glippen.

Webapplicatie voor lokale besturen die met REMI werken en hun inwoners proactief willen toeleiden.

Ontwikkelingskost op maat van het lokaal bestuur.

Meer info via info@cebud.be.

REMINI

REMINI

Video afspelen
bottom of page