top of page

Budgetcalculator: hoeveel heeft een gezin minimaal nodig?

De budgetcalculator berekent hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarvoor gebruikt de budgetcalculator de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie.

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die weerspiegelen wat minimaal noodzakelijk is voor Belgische gezinnen om adequaat te participeren aan de samenleving. Er wordt daarbij verondersteld dat de gezinsleden in goede gezondheid verkeren, goed geïnformeerd zijn en over alle noodzakelijke competenties beschikken om economisch hun budget te beheren. Indien dit niet het geval is, moet in veel gevallen een extra budget worden geteld.

bottom of page