top of page

 

Bij het berekenen van de kosten van hogere studies maken we een onderscheid tussen drie soorten kosten.

 

  • Strikte studiekosten

De strikte studiekosten zijn de kosten die je moet maken in functie van de opleiding die je gaat volgen. Het gaat hier om het studiegeld dat je jaarlijks betaalt bij je inschrijving als student en de kosten voor cursussen. Ook de kosten van studiereizen, stage en eindwerk worden hierin opgenomen.

 
  • Ruime studiekosten

Naast de kosten die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan de opleiding waarvoor je kiest, houd je best ook rekening met andere noodzakelijke kosten in het kader van je studies. Het gaat hier over de verplaatsingskosten van en naar de campus en huurgelden in het geval je op kot gaat. Misschien moet je ook nog een nieuwe boekentas, pennenzak, bureaulamp of bureaustoel kopen.

Studentenbrochure: Wat kost verder studeren?

Brochure over de kosten van hogere studies

Download hier

  • Leefkosten

De leefkosten hangen niet onmiddellijk samen met de studiekosten, maar eerder met het levensonderhoud van een jongvolwassene. Zij omvatten de kosten voor voeding, kleding, gezondheid en persoonlijke verzorging, wonen, mobiliteit, ontspanning en het onderhouden van relaties.

bottom of page