MELISA

Onze referentiebudgetten toegankelijk maken voor de schuldbemiddelingssector, dat was een van onze dromen. Met MELISA hebben we dit kunnen waarmaken. MELISA is een onlinetool die handvatten aanreikt om een menswaardig leven in schuldafbouw te realiseren.

Deze tool maakt deel uit van de werkmethode Schuldbemiddeling 2.0 om ervoor te zorgen dat mensen door schuldafbouwtrajecten niet alleen schuldenvrij worden maar ook schuldenvrij kunnen blijven.

Dat lukt pas wanneer mensen beschikken over een menswaardig inkomen en de nodige financiële vaardigheden. Daarom focust Schuldbemiddeling 2.0 zowel op het bepalen van een menswaardig leefgeld als op tools die financiële vaardigheden versterken. De website www.effectieveschuldbemiddeling.be bundelt de tools die bijdragen tot een effectieve schuldafbouw. 

Het bepalen van het leefgeld is een belangrijk onderdeel van een schuldafbouwtraject. Het leefgeld moet namelijk toelaten een menswaardig leven te leiden en aan de samenleving te kunnen deelnemen. Toch reikt de wet geen richtnorm aan die schuldbemiddelaars of arbeidsrechters helpt bij het bepalen van de uitgavenposten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid.

Webapplicatie voor advocaten-schuldbemiddelaars, arbeidsrechters, gerechtsdeurwaarders en andere juridische actoren.

Eenheidsprijs: op aanvraag

Meer info via info@cebud.be

Onze referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie ondersteunen schuldbemiddelaars en arbeidsrechters daarin. MELISA berekent hoeveel leefgeld minimaal vereist is zodat de schuldenaar en zijn gezin alle noodzakelijke uitgaven kunnen doen die nodig zijn om aan de samenleving te kunnen deelnemen. De tool brengt de dialoog tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar op gang. Het maakt de haalbaarheid van het schuldafbouwtraject bespreekbaar en geeft aan in welke inkomsten- of uitgavenposten verbetering mogelijk is.

MELISA laat ook toe om aan te duiden wie voor welke uitgaven verantwoordelijk is. Zo kan de schuldbemiddelaar bij aanvang van een schuldafbouwtraject beslissen om vaste uitgaven zelf te betalen. Gaandeweg kan hij meer verantwoordelijkheden aan de cliënt overdragen.

Werken met referentiebudgetten stimuleert om naast het verhogen van inkomsten, ook oog te hebben voor de mogelijkheden om uitgaven te verlagen.