top of page

Boek over de referentiebudgetten en de richtnormen waarop ze gebaseerd zijn

30 euro

incl. btw, excl. verzendingskosten

Boek: Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen

CEBUD ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde richtnorm om uitspraken te doen over de hoeveelheid financiële middelen die individuen en gezinnen nodig hebben om op menswaardige manier te participeren aan onze samenleving. Een zeer algemeen normatief uitgangspunt werd op een coherente wijze vertaald in een volledige korf van concrete goederen en diensten die men nodig heeft om minimaal te kunnen deelnemen aan onze samenleving, inclusief de levensduur en prijzen. Dit toont aan hoeveel inkomen minimaal nodig is om, onder vooropgestelde en gunstige voorwaarden menswaardig te kunnen deelnemen aan de huidige Vlaamse samenleving.

Uitgangsbasis bij de uitwerking van deze budgetstandaard zijn niet de klassieke productcategorieën zoals voeding, kleding, huishoudgoederen, enzovoort, maar wel de fundamentele behoeften die moeten vervuld zijn vooraleer je minimaal maar menswaardig kan participeren aan onze samenleving. Deze fundamentele behoeften zijn autonomie en gezondheid.

Deze publicatie is een uitgebreid naslagwerk over de totstandkoming van de Vlaamse referentiebudgetten.

bottom of page