Factsheets voor de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Op 1 januari 2019 begonnen de lokale bestuursploegen aan een nieuwe bestuursperiode. In het begin van zo'n nieuwe bestuursperiode worden raadsleden geconfronteerd met allerlei uitdagingen. CEBUD draagt graag haar steentje bij door deze raadsleden van concrete informatie te voorzien.

Factsheets over de OCMW-dienstverlening

Download de factsheets hieronder

Daarom ontwikkelden we heel wat factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen. Aan de hand van zestien thema’s geven we inzichten zodat de leden van het BCSD hun taak op een nog beter geïnformeerde manier kunnen uitvoeren.

Elke factsheet bestaat uit slechts 1 A4. Daardoor is alle relevante informatie in een oogopslag beschikbaar en beperken we ons tot de kern. In heel wat factsheets zitten links naar andere bronnen voor wie graag meer informatie leest over dat thema.

Voor deze factsheets werd samengewerkt met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kinderrechtencommissariaat, SAM vzw, Reach Out! het expertisecentrum voor outreachend werken, Demos, het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie, public, VRIJUIT, Samenlevingsopbouw Antwerpen en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Boordevol informatie. Een mooie basis om mijn mandaat zo goed mogelijk uit te voeren.

N. Lid BCSD

Deze factsheets zijn een handige leidraad voor leden die (tot nu) weinig betrokken zijn bij de werking van een OCMW.

E. Lid BCSD

Dit is een schitterend initiatief dat ik vorige week aan de leden van het Comité heb meegedeeld.

R. Algemeen directeur

DOWNLOAD

ALLE FACTSHEETS

MENSWAARDIG

INKOMEN

RMI

GPMI

GROEPS-

WERKING

NL

FR

ENG

TIJDELIJKE WERKERVARING

ARMOEDE

REMI

REFERENTIE-

ADRES

OUTREACHEND

WERKEN

NL

FR

ENG

LOKALE OPVANG-INITIATIEVEN

LEEFWERELD

ARMOEDE

SOCIAAL

ONDERZOEK

BUDGET-

HULPVERLENING

NL

FR

ENG

VRIJE TIJD

VOOR IEDEREEN

NL

FR

ENG

FONDS BESTRIJDING UITHUISZETTING

KINDER-

ARMOEDE

SOCIAAL

VERSLAG

SCHULD-

HULPVERLENING

NL

FR

ENG

TOEGANKELIJKE

VRIJE TIJD

EUROPESE

ARMOEDELIJN

RMI

LEEFLOON

RECHTEN

UITPUTTEN

NL

FR

ENG

LOKALE ADVIESCOMMISSIE