top of page

Factsheets voor de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Op 1 januari 2019 begonnen de lokale bestuursploegen aan een nieuwe bestuursperiode. In het begin van zo'n nieuwe bestuursperiode worden raadsleden geconfronteerd met allerlei uitdagingen. CEBUD draagt graag haar steentje bij door deze raadsleden van concrete informatie te voorzien.

Factsheets over de OCMW-dienstverlening

Download de factsheets hieronder

Daarom ontwikkelden we heel wat factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen. Aan de hand van zestien thema’s geven we inzichten zodat de leden van het BCSD hun taak op een nog beter geïnformeerde manier kunnen uitvoeren.

Elke factsheet bestaat uit slechts 1 A4. Daardoor is alle relevante informatie in een oogopslag beschikbaar en beperken we ons tot de kern. In heel wat factsheets zitten links naar andere bronnen voor wie graag meer informatie leest over dat thema.

Voor deze factsheets werd samengewerkt met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kinderrechtencommissariaat, SAM vzw, Reach Out! het expertisecentrum voor outreachend werken, Demos, het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie, public, VRIJUIT, Samenlevingsopbouw Antwerpen en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Boordevol informatie. Een mooie basis om mijn mandaat zo goed mogelijk uit te voeren.

N. Lid BCSD

Deze factsheets zijn een handige leidraad voor leden die (tot nu) weinig betrokken zijn bij de werking van een OCMW.

E. Lid BCSD

Vertaling_logo.png

Dit is een schitterend initiatief dat ik vorige week aan de leden van het Comité heb meegedeeld.

R. Algemeen directeur

OK_0_Factsheet voorblad_foto.png

DOWNLOAD

ALLE FACTSHEETS

Factsheets BCSD_FOTO_Page_08.png

MENSWAARDIG

INKOMEN

Factsheets BCSD_FOTO_Page_13.png

RMI

GPMI

Factsheets BCSD_FOTO_Page_18.png

GROEPS-

WERKING

20_Factsheet Tijdelijke werkervaring.png

NL

FR

ENG

TIJDELIJKE WERKERVARING

Factsheets BCSD_FOTO_Page_04.png

ARMOEDE

Factsheets BCSD_FOTO_Page_09.png

REMI

Factsheets BCSD_FOTO_Page_14.png

REFERENTIE-

ADRES

Factsheets BCSD_FOTO_Page_19.png

OUTREACHEND

WERKEN

21_Factsheet LOI_definitief.png

NL

FR

ENG

LOKALE OPVANG-INITIATIEVEN

Factsheets BCSD_FOTO_Page_05.png

LEEFWERELD

ARMOEDE

Factsheets BCSD_FOTO_Page_10.png

SOCIAAL

ONDERZOEK

Factsheets BCSD_FOTO_Page_15.png

BUDGET-

HULPVERLENING

17_Factsheet Vrije tijd voor iedereen.pn

NL

FR

ENG

VRIJE TIJD

VOOR IEDEREEN

22_Factsheet Fonds Uithuiszettingen.png

NL

FR

ENG

FONDS BESTRIJDING UITHUISZETTING

Factsheets BCSD_FOTO_Page_06.png

KINDER-

ARMOEDE

Factsheets BCSD_FOTO_Page_11.png

SOCIAAL

VERSLAG

Factsheets BCSD_FOTO_Page_16.png

SCHULD-

HULPVERLENING

18_Factsheet Toegankelijke vrije tijd.pn

NL

FR

ENG

TOEGANKELIJKE

VRIJE TIJD

Factsheets BCSD_FOTO_Page_07.png

EUROPESE

ARMOEDELIJN

Factsheets BCSD_FOTO_Page_12.png

RMI

LEEFLOON

Factsheets BCSD_FOTO_Page_17.png

RECHTEN

UITPUTTEN

19_Factsheet LAC_definitief.png

NL

FR

ENG

LOKALE ADVIESCOMMISSIE

bottom of page