top of page

Onze publicaties

CEBUD verstuurt geregeld nieuwsbrieven over haar projecten, resultaten, nieuwe tools en activiteiten. Je kan ze hier herlezen.

Wil je zelf op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven.

Geboeid door financiële redzaamheid? Volg dan de nieuwsbrieven van onze website www.financieelredzaam.be.

2023

 • Carrillo-Alvarez, E., Muñoz Martínez, J., Cussó-Parcerisas, I., Cornelis, I., Delanghe, H., Frederickx, M., Penne, T. & Storms, B., (2023), Towards cross-country comparable reference budgets in Europe. A methodological note on the development of food baskets. GROW (Blanquerna Universitat Ramon Llull, Barcelona), Centre of Expertise Budget and Financial Well-Being (Thomas More, Geel).

 • Storms, B., Cornelis, I., Delanghe, H., Frederickx, M., Penne, T., Carrillo-Alvarez, E., Cussó-Parcerisas, I., Bernát, A., Mäkinen, L., Muñoz Martínez, J. and Szivos, P. (2023), How can reference budgets contribute to the construction of social indicators to assess the adequacy of minimum income and the affordability of necessary goods and services? EuSocialCit Working Paper, January 2023. Doi: 10.5281/zenodo.7629202.

2022

2021

 

2020

2019

 • Appelmans, S., Erkens, S., Maes, A., Mertens, T., Nooyens, A. & Storms, B. (2019). Leefbaarheid vergroten op het platteland. Buurtgerichte zorg in twee Kempense buurten: doel en aanpak. in VIEWZ. 2. pp. 50-53

 • Carrillo-Álvarez E., Boeckx H., Penne T.Palma Linares I., Storms B.,  Goedemé T. (2019). A comparison of European countries FBDG in the light of their contribution to tackle diet-related health inequalities. European journal of public health / European Public Health Association [Utrecht] - ISSN 1464-360X, p. 1-7

 • Carrillo-Álvarez, E.; Penne, T.; Boeckx, H.; Storms, B.; Goedemé, T. (2019). Food Reference Budgets as a Potential Policy Tool to Address Food Insecurity: Lessons Learned from a Pilot Study in 26 European Countries. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 32.

 • Frederickx, M., Peeters, N., Mertens, T., Storms, B. & Penne, T. (2019). Menswaardig leven met een minimuminkomen? Dossier over menswaardigheid, de doeltreffendheid van de Belgische minimuminkomens en de impact van sociale voordelen. Geel: CEBUD - Thomas More

 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y.,  Van den Bosch, K. & Storms, B. (2019). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons from Reference Budgets. In: Cantillon,B., Goedemé,T and Hills, J. Decent incomes for all. Improving Policies in Europe. Oxford: Oxford University Press

 • Goedemé, T., Penne, T., Swedrup, O., Van den Bosch, K., & Storms, B.(2019). Exploring common ground for defining adequate social participation in 24 EU capital cities. CSB-Working Paper n°1912

 • Goedemé, T., Storms, B., Van den Bosch, K., & Penne, T. (2019). Is there common ground for defining a decent social minimum in Europe?. In Specifying and securing a social minimum in the battle against poverty. In: Kotkas, Toomas [edit.]; et al. (pp. 93-109).

 • Mertens, T., Storms, B. (2019). Leefbaarheid vergroten op het platteland. Buurtgerichte zorg in twee Kempense Buurten: doel en aanpak. Viewz.4, n°3.

 • Peeters, N., Cornelis, I., Van Thielen, L. (2019). Mensen uit schulden helpen en houden. In Sociaal.Net.

 • Peeters, N., Cornelis, I., Van Thielen, L. (2019). Schuldbemiddeling 2.0. Een werkmethode voor effectieve schuldbemiddeling. CEBUD-Working Paper 1901.

 • Peeters, N., Mertens, T. & Storms, B. (2019). Buurtgerichte Zorg in Balen. Eindrapport. Geel: CEBUD - Thomas More.

 • Peeters, N., Mertens, T. & Storms, B. (2019). Buurtgerichte Zorg in Ravels. Eindrapport. Geel: CEBUD - Thomas More.

 • Peeters, N. & Werbrouck, Y. (2019). Opinie. Alles kan beter, ook in de collectieve schuldenregeling. Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht, 2, p.14

 • Penne, T., Cornelis, I., & Storms, B. (2019). All we need is…Reference Budgets as an EU Policy Indicator to Assess the Adequacy of Minimum Income Protection. Social Indicators Research, 1-23.

 • Penne, T., Hufkens, T., Goedemé, T., & Storms, B. (2019). To what extent do welfare states compensate for the cost of children? The joint impact of taxes, benefits and public goods and services. Journal of European Social Policy. https://doi.org/10.1177/0958928719868458

 • Storms, B. (2019). GO tegen gezinsarmoede. Een onderzoek naar de werking en resultaten van het GezinsOndersteuningsteam in Mechelen. Onderzoek gefinancierd door Stad Mechelen en het Kinderarmoedefonds. Mechelen: Eeraerts

 • Vanhille J., Goedemé T., Van Thielen L., Storms B., (2019).Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur. Brussel, Vlaamse Milieumaatschappij, 2019, 89 p.

 

2018

 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y.,  Van den Bosch, K. & Storms, B. (2018). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons from Reference Budgets. In: Cantillon,B., Goedemé,T and Hills, J. Improving Poverty Reduction in Europe. Oxford: Oxford University Press

 • Mariën, S. & Kupers, L. (2018). In gesprek met Bérénice Storms. in VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg. 3 (4). 4-9.

 • Peeters, N., Rijk, K., Soetens, B., Storms, B., Hermans, K. (2018). A Systematic Review to Identify Successful Elements for Financial Education and Counseling in groups. The Journal of Consumer Affairs.  DOI:10.1111./Joca12180

 • Peeters, N., Van Thielen, L. & Cornelis, I. (2018). Menswaardig leven en schuldafbouw: een contradictio in terminis? in VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg. 3 (4). 18-22.

 • Penne, T., Hufkens, T., Goedemé, T., Storms, B. (2018). To what extent do welfare states compensate for the cost of children? A hypothetical household approach for policy evaluations. In: CSB Working Paper n°1811. University of Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy

 • Storms, B. (2018). Over de ondoeltreffendheid van de bijstandsinkomens en hoe OCMW’s referentiebudgetten kunnen gebruiken als maatstaf om individuele leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. CEBUD-Working Paper n°1801

 • Storms, B. (red.) (2018). Draaiboek lokaal cliëntoverleg. Integraal en casegericht werken. Geel: Cebud/Thomas More

 • Storms, B. & Van Thielen, L. (2018). REMI versterkt de bestuurskracht van Vlaamse OCMW's. VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg. 3 (4). 26-29.

 • Vanhille, J., Goedemé, T. Van Thielen, L. & Storms, B. (2018). Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur. Rapport voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen) en CEBUD (Thomas More).

 • Vanhille, J., Goedemé, T., Penne, T., Van Thielen, L., Storms, B. (2018). Measuring water affordability in developed economies. The added value of a needs-based approach. Journal of environmental management, 217, p.611-620. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.106

 • Van Thielen, L., Vermuyten, S., Storms, B., Rumpold, B., Van Campenhout, L. (2018). Consumer acceptance of foods containing edible insects in Belgium two years after their introduction to the market. In: Journal of Insects as Food and Feed, pp. 1, 1-10, 10.3920/JIFF2017.0075

2017

 

2016

 • De Schutter, J., Storms, B. Penne, T. (2016). Hoeveel bedraagt de minimale kostprijs voor energie in Vlaanderen. In: Oosterlynck, S., Raeymaeckers, P., Delbeke, B., Ghys, T., Debruyne P. en Coene, J., Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede. Acco:Leuven, p.99-123.

 • De Schutter, J., Storms, B. (2016). Hoeveel kost energie minimaal? De ontwikkeling van een normatief energiebudget. Vlas-studies 31. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

 • Peeters, N., Mertens, T. & Storms, B. (2016). Tiny krijgt een fiets. Tiny aan zee. Maar wat als je niet Tiny heet? Maatschappelijke participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen bevorderen: de rol van lokale besturen. In VIEWZ, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, pp. 64-71.

 • Peeters, N., Rijk, K., Soetens, B., Storms, B. & Hermans, K. (2016). Identifying successful elements for financial education: a literature review. CEBUD-Working Paper 1601

 • Peeters, N., Soetens, B. & Storms, B. (2016). Omdat je geld telt! In groep werken aan budgetteringsvaardigheden. Een studie naar effectiviteit en beleving. Geel: CEBUD - Thomas More

 • Peeters, N. & Storms, B. (2016). Schuldenproblematiek blijft toenemen. Groepswerk maakt het verschil. In: Sociaal.Net.

 • Peeters, N., Verstuyf, J., Soetens, B. & Storms, B. (2016). Omdat je geld telt! Draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden. Geel: CEBUD, Thomas More. 243p.

 • Penne, T., Cussó Parcerisas, I., Mäkinen, L., Storms, B. & Goedemé, T.  (2016). Can reference budgets be used as poverty lines? ImPRovE Working Papers (pp. 36). Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy - University of Antwerp.

 • Penne, T., Cussó Parcerisas, I., Mäkinen, L., Storms, B. & Goedemé, T.  (2016). Can reference budgets be used as poverty lines? VLAS studie 30, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.

 • Storms, B., Van Mechelen, N. (2016). De doeltreffendheid van de bijstandsinkomens. In: Cantillon, B., Vandenbroucke, F., De Bie, M., De Wilde, M. (2016). 40 jaar sociale bijstand. Leuven: Acco.

 • Storms, B., Van Mechelen, N. (2016). De doeltreffendheid van de bijstandsinkomens. In: Cantillon, B., Vandenbroucke, F., De Bie, M., De Wilde, M. (red.) (2016). 40 jaar sociale bijstand. Leuven: Acco, p. 65-83.

 • Storms, B., Van Thielen, L., Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als benchmark voor het beoordelen van de adequaatheid van de minimuminkomensbescherming. In: Actueel, informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Jaargang 17, nr. 3 – Juli 2016.

 • Van den Bosch, K., Goedemé; K., Schuerman, N., Storms, B. (2016). Reference housing costs for adequate dwellings in ten European capital regions. In: Critical Housing Analysis, Volume 3 (2016), 1, p.1-9

 • Storms, B., Van Thielen, L., Penne, T., Goedemé, T. (2016). Hoeveel inkomen is minimaal nodig? Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Samenvatting van:  Storms, B., Van Thielen, L., Penne, T., Goedemé, T. (red.). 2016. Brugge: De Keure (te verschijnen).

 

2015

 • Cornelis, I. & Storms, B. (2015). Financieel risicogedrag bij adolescenten. In: Coene, J., Raeymaeckers, P., van der Burg, M. & Dierckx, D. (Eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2015 (pp. 289-306). Leuven: Acco.

 • Goedemé, T., Storms, B., Penne, T. &Van den Bosch, K. (eds.) (2015). The development of a methodology for comparable reference budgets in Europe - Final report of the pilot project. Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract no. VC/2013/0554. Brussels: European Commission. 339p.

 • Goedemé, T., Storms, B., Stockman, S., Penne, T. & Van den Bosch, K. (2015). Towards cross-country comparable reference budgets in Europe: first results of a concerted effort. In: European Journal of Social Security. Volume 17 (2015), No. 1.

 • Goedemé, T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2015). Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe. Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe. Contract no. VC/2013/0554. Brussels: European Commission. Contract no. VC/2013/0554, Brussels: European Commission. 104p.

 • Storms, B., Peeters, N. & Cornelis, I. (2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW-praktijk: naar een meer uniforme en rechtvaardige uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening. In: Driessens, K., Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E.(eds). Een caleidoscoop van sociaal werk onderzoek. Leuven: Acco.

 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Is de minimuminkomensbescherming in ons land doeltreffender geworden sinds 2008? Wat leren we uit de geüpdatete referentiebudgetten? VLAS-studie 21, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.

 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013. In: De gids op maatschappelijk gebied, 106(1). pp.18-24.

 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Les budgets de référence comme critère comparatif pour l’évaluation de l’efficacité de la protection des revenus minimums. Comment les revenus et les dépenses nécessaires ont-ils évolué durant la période 2008-2013 ? In: Revue Belge de Sécurité Sociale. pp. 485-506.

 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Referentiebudgetten als benchmark voor het beoordelen van de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming. Hoe evolueerden inkomens en noodzakelijke uitgaven in de periode 2008-2013. In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. pp. 497-515.

 • Vanhille, J., Penne, T., Van Thielen, L., Schuerman, N., Storms, B. & Goedemé, T. (2015) Naar een betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur in Vlaanderen. Een studie in opdracht van de VMM (VMM/AENT/2015/05). Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid – Herman Deleeck, Geel: Centrum voor Budgetadvies en – onderzoek (Thomas More).

 

2014

 • Bogaerts, K., Hufkens, T., Storms, B. & Verbist, G. (2014). De sociale doelmatigheid van financiële tegemoetkomingen voor studenten: kostendekking en verdelingsanalyse van studietoelagen, kinderbijslagen en fiscale voordelen. Flemosi Discussion Paper, 31.

 • Cornelis, I. & Storms, B. (2014). Jongeren als consument weerbaar maken. In: Coemans, I. (Ed.). Focus op financiële opvoeding. Brussel: Gezinsbond.

 • Cornelis, I., & Storms, B. (2014). Overzicht van het onderzoek 'Financieel risicogedrag bij jongeren'. Geel: CEBUD

 • Cornelis, I., & Storms, B. (2014). Factsheet - Rapport 'Financieel risicogedrag in kaart gebracht', Geel: CEBUD

 • Cornelis, I., & Storms, B. (2014). Samenvatting rapport focusgroepen.Geel: CEBUD

 • Cornelis, I., & Storms, B. (2012). Jong zijn kost geld: een literatuurstudie naar financieel risicogedrag bij jongeren. Geel: CEBUD

 • De Cremer, D., Houwelingen, G., Cornelis, I., Hoogervorst, N., Brebels, L., Van Dijke, M. & Van Hiel, A. (2014). Are Leaders Fair? On the Need to Understand Fairness Management in Organizations. In: European Business Review, July-August. pp. 6-8.

 • Devuyst, K., Storms, B. & Penne, T. (2014) Methodologische keuzes bij de ontwikkeling van referentiebudgetten. Welke rol voor focusgroepen? VLAS-studies, 19. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

 • Hufkens, T., Bogaerts, K., Storms, B. & Verbist, G. (2014). Nog altijd zijn er obstakels. Het effect van financiële tegemoetkomingen op de onderwijsdeelname in Vlaanderen. In: Tijdschrift voor onderwijs en management, 21(5), pp. 32-39.

 • Mertens, T. & Storms, B. (2014). Aanvullende financiële steun door Kempense OCMW's. Update 2013. Geel: CEBUD, Thomas More.

 • Mertens, T. & Storms, B. (2014). REMI: referentiebudgetten implementeren in de financiële hulpverlening van OCMW's. In: OCMW-visies, 129(2), pp. 19-20.

 • Roets, A., Cornelis, I. & Van Hiel, A. (2014). Openness as predictor of political orientation and activism across Europe. In: Journal of Personality Assessment (SI), 96, pp. 53-63.

 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N. & Stockman, S. (2014). Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe: review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level. Brussels: European Commission.

 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N. & Stockman, S. (2014). Review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level. report. Employment, social affairs and social inclusion. Brussels: European Commission.

 • Storms, B., Peeters, N. & Cornelis, I. (2014). Referentiebudgetten in de OCMW-praktijk. Maatschappelijke dienstverlening gestroomlijnd. In: Alert, 40(2), pp. 44-52.

 • Storms, B., Kurcharczyk, M., Leydet,L., McKinney, C. & Perek-Bialas, J. (2014). What should an adequate old‐age income entail to live in dignity? Learnings from France, Ireland and Poland. Thematic report on adequacy of income in old age drafted on behalf of AGE Platform Europe/EMIN.

 • Storms, B., Penne, T. & Vandelannoote, D. (2014). De doeltreffendheid van minimum inkomensbescherming anno 2013. Wat leren referentiebudgetten? In: VLAS-Studies. Antwerpen: Universiteit Antwerpen (te verschijnen).

 • Thijs, P. (2014). Economic and Social Potential of Family-supporting Services, Limits and Challenges. In: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis, 62, pp. 405-412.

 • Van Thielen, L. & Storms, B. (2014). Dagelijkse kost. Welke overlevingsstrategieën hanteren ouders om de schoolkosten te beperken? In: Welwijs, 25, pp. 21-26.

 

2013

 • Cornelis, I., Peeters, N. & Storms, B. (2013). OCMW-steun en menselijke waardigheid - Onderzoek naar de effectiviteit van het implementeren van REMI voor het berekenen van de aanvullende steun door Vlaamse OCMW’s. Geel: CEBUD, Thomas More l.

 • Cornelis, I. & Storms, B. (2013). Jong zijn kost geld: een literatuurstudie naar financieel risicogedrag bij jongeren. Geel: CEBUD, Thomas More .

 • Cornelis, I., Van Hiel, A. & De Cremer, D. (2013). Volunteer work in youth organizations: Predicting distinct aspects of volunteering behavior from self- and other-oriented motives. Journal of Applied Social Psychology, 43, pp. 456–466

 • Cornelis, I., Van Hiel, A., De Cremer, D. & Mayer, D. (2013). When leaders choose to be fair: follower belongingness needs and leader empathy influences leaders’ adherence to procedural fairness rules. Journal of Experimental Social Psychology, 49, pp. 605-613

 • Storms, B. (2013). Referentiebudgetten tonen de weg naar sociaal inclusieve samenleving. De gids op maatschappelijk gebied, 104(5), pp. 11-17

 • Storms, B. & Cherenti, R. (2013). De aanpassingen van minimuminkomens aan de welvaart? Vaart iedereen even wel? In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2013 (pp. 161-179). Leuven: Acco

 • Storms, B., & Cherenti, R. (2013). Les adaptations du revenu minimal au bien-être ? Pour tous ? In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013 (pp. 165-184). Leuven: Acco

 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K. & Devuyst, K. (2013). Towards a common framework for developing cross-nationally comparable reference budgets in Europe. European Commision.

 • Storms, B., Peeters, N., Cornelis, I., Reynaert, J.-F., Thijs, P., & Nisen, L. (2013). Les budgets de reference en tant que mesure de l’efficacité de la protection sociale. Également testés sur la population. In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013 (pp. 271-291). Leuven: Acco

 • Storms, B., Peeters, N., Cornelis, I., Reynaert, J.-F., Thijs, P., & Nisen, L. (2013). Ook getest op mensen. Referentiebudgetten als maatstaf voor de doeltreffendheid van de sociale bescherming. In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2013 (pp. 267-287). Leuven: Acco

 • Van Thielen, L. & Storms, B. (2013). Het maximum halen uit het minimum. Overlevingsstrategieën van mensen die moeten rondkomen met een te beperkt inkomen. Geel: CEBUD, Thomas More .

 • Van Thielen, L. & Storms, B. (2013). Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? Tijdschrift voor Welzijnswerk, 37(331), pp. 16-25

 

2012

 • Cornelis, I., Peeters, N., Reynaert, J.-F., Thijs, P., Casman, M.-T., Nisen, L. & Storms, B. (2012). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Een webapplicatie.Geel/Luik: CEBUD, Thomas More/ULG

 • Cornelis, I., Van Hiel, A., & De Cremer, D. (2012). The effect of follower belongingness needs on leaders’ procedural fairness enactment: mediation through interpersonal and team attraction. Journal of Personnel Psychology, 11, pp. 31-39

 • Storms, B. (2012). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie (Doctoraal proefschrift). Sociologie, Universiteit Antwerpen, Antwerpen

 • Storms, B. (2012). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Ter zake, 15(1), pp. 33-37

 • Storms, B., & Bogaerts, K. (2012). Kind van de rekening. Onderzoek naar de doeltreffendheid van de tegemoetkomingen voor kinderen ten laste. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 54(4)

 • Storms, B., & Bogaerts, K. (2012). Le dindon de la farce. Enquête sur l’efficacité des prestations financières pour les enfants à charge. Revue belge de sécurité sociale, 54(4)

 • Storms, B. & Bogaerts, K. (2012). Referentiebudgetten en minimum inkomensbescherming in België. In Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A. (Eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2012 (pp. 89-106). Leuven: Acco

 • Storms, B., Van den Bosch, K. & Goedemé, T.(2012). Belgische referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Welke lessen voor Europa? In Vranken, J., Lahaye, W., Geets, A. & Coppée, C. (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2012 (pp. 97-115). Leuven: Acco

 • Storms, B., Van den Bosch, K. & Goedemé, T.(2012). Vers des budgets de rérérence européens pour la participation social ? Que nous apprennent ? Les budgets belges ? In Vranken, J., Lahaye, W., Geets, A. & Coppée, C. (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2012 (pp. 97-115). Leuven: Acco

 • Van Thielen, L. & Storms, B. (2012). Betaalbare instituties voor iedereen? Preventief werken. OCMW-Visies, 27(1), pp. 13-16

 

2011

 

2010

 • Goedemé, T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Het socio-vitaal minimum. Update 2010. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 34(312), pp. 30-37

 • Storms, B. (2010). Samen werken aan een integraal, inclusief en participatief lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Groeten uit Balen. Momenten, 3(7), pp. 69-75

 • Storms, B., Goedemé, T. & Van den Bosch, K. (2010). Het socio-vitaal minimum. CSB-berichten, 19(12/2010)

 • Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Budgetstandaard legt de lat voor menselijke waardigheid. Alert, 12(1), pp. 8-16.

 • Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Quel est le revenu minimum nécessaire pour une vie digne en Flandre? Les budgets minimaux et la protection du revenu minimal. Pensée Plurielle, (25), pp. 63-73

 • Van Thielen, L., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Wat hebben 65-plussers nodig om menswaardig te kunnen leven? Een budgetstandaard voor ouderen. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 35(313), pp. 5-16

 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Onderzoek gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid in opdracht van de POD MI. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid

 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Uitgebreide samenvatting. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid

 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Quel est le revenu nécessaire pur une vie digne en Belgique? Résumé exécutif. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid

bottom of page