top of page

REMI

CEBUD ontwikkelde REMI: een onlinetool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend. Menselijke waardigheid vormt immers een leidinggevend principe voor het handelen van OCMW-medewerkers en -beleidsvoerders.

 

Volgens de OCMW-wet van 1976 heeft iedere persoon in ons land recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit recht verplicht OCMW’s om elke hulpvraag ernstig te nemen en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst van de gemeenschap onder de vorm van materiële of immateriële hulp is aangewezen op grond van de menselijke waardigheid.  De beslissing over welke steun het OCMW verleent, behoort tot de autonomie van een OCMW.

Eenheidsprijs: afhankelijk van de grootte van uw lokaal bestuur

Meer info via info@cebud.be

Deze beleidsvrijheid zorgt ervoor dat de hulpverlening zo nauw mogelijk kan aansluiten op de individuele behoeften van de cliënt. De keerzijde hiervan is een grote verscheidenheid in hulp- en dienstverlening. REMI helpt medewerkers en beleidsvoerder om zicht te krijgen op het inkomen dat minimaal nodig is om te kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

REMI berekent namelijk op maat van iedere, unieke cliëntsituatie het inkomen dat minimaal noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Dit referentiebudget wordt vergeleken met het reëel beschikbaar inkomen van de cliënt. Het verschil geeft het inkomen dat de cliënt extra nodig heeft indien de inkomsten niet kunnen worden verhoogd en indien de vaste uitgaven niet kunnen worden verminderd.

 

REMI reikt uniforme criteria aan om leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid en doet dit op maat van elke cliënt. Zo zal dezelfde cliënt in verschillende OCMW’s tot eenzelfde referentiebudget komen, en zullen verschillende cliëntsituaties binnen hetzelfde OCMW tot verschillende referentiebedragen leiden.

Meer weten?

bottom of page