top of page

Missie

CEBUD draagt als onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum bij aan de realisatie van een inclusieve samenleving.
Haar activiteiten zijn gericht op:

 • het vergroten van de financiële weerbaarheid van consumenten.

 • het versterken van de competenties van intermediairs.

 • het informeren en adviseren van beleidsvoerders.  

 

Hiervoor baseert CEBUD zich op eigen toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met relevante stakeholders in binnen- en buitenland. 

 

Onafhankelijk

 • CEBUD wil niet geassocieerd worden met een bepaalde politieke strekking en is niet politiek gebonden.    

 • CEBUD heeft geen banden met financiële instellingen.

 

Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek

 •  Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van CEBUD.  

Inclusieve samenleving

 • Is een samenleving waar alle burgers erbij horen, ongeacht hun verschillen en met respect voor hun verscheidenheid.

 • Is een samenleving die iedereen voldoende mogelijkheden biedt om volwaardig te participeren.

 

Consument 

 • Belgische bevolking

 • In het bijzonder de kwetsbare consument

Intermediairs

 • Medewerkers van hulpverleningsorganisaties als OCMW’s of CAW’s, schuldbemiddelaars, rechters en financiële adviseurs.

 

Beleidsvoerders

 • Zowel lokale, regionale als federale bestuurders. 

 

Stakeholders

 • Betrokken partijen in binnen- en buitenland waarmee CEBUD samenwerkt.

Visie

CEBUD staat bekend omwille van het  innovatieve en kwaliteitsvolle karakter van haar onderzoek en dienstverlening.


CEBUD detecteert de uitdagingen in het werkveld van het ‘Sociaal Werk’, gaat samen met financieel kwetsbare burgers, hulpverleners en beleidsvoerders op zoek naar effectieve oplossingen en ondersteunt hen bij de implementatie ervan.

CEBUD integreert waar mogelijk de resultaten van haar werkzaamheden in het opleidingstraject van studenten. CEBUD levert zo een belangrijke bijdrage aan het actualiseren en versterken van het onderwijsaanbod en de verbinding tussen onderwijs en werkveld.

Door nauw samen te werken met andere onderzoekscentra en nationale en internationale netwerken ontsluit CEBUD kennis en toepassingen voor lokale en regionale actoren en versterkt ze haar eigen expertise.


De onderzoeksactiviteiten van CEBUD situeren zich rond volgende thema's:

 • referentiebudgetten;

 • armoede en maatschappelijke participatie;

 • effectieve budget- en schuldhulpverlening;

 • veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij.

bottom of page