top of page

Draaiboek: Zij aan zij tegen kinderarmoede

Draaiboek om op lokaal niveau de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen met kinderen te bevorderen

“We moeten bij de basis beginnen, van onder uit. Je moet voelen: wat is armoede? Hoe ziet een leven in armoede eruit? Hoe kunnen wij daar als gemeente aan werken? En als wij vanuit de gemeente daaraan werken, dan zullen ze dat aan de top ook wel voelen.”

OCMW-voorzitter van een pilootgemeente

Het draaiboek 'Zij aan zij tegen kinderarmoede' is het resultaat van een onderzoek naar lokale armoedebestrijding en de zoektocht naar hoe je de maatschappelijke deelname van kwetsbare gezinnen met kinderen kan bevorderen. Dit project ter bestrijding van kinderarmoede werd gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en in enkele pilootgemeenten in de Kempen ondersteund door CEBUD en Welzijnszorg Kempen.

 

Het draaiboek beschrijft de verschillende fasen in het proces naar een effectief kinderarmoedebestrijdingsbeleid. We putten daarbij uit de processen in de pilootprojecten, zoals ze ervaren werden door de externe begeleiders van CEBUD en door de betrokkenen uit de pilootgemeenten zelf.

bottom of page