top of page

Draaiboek: Omdat je geld telt!

Draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden

Het draaiboek 'Omdat je geld telt!' is het resultaat van een onderzoek naar groepshulpverlening. Het draaiboek bevat twaalf uitgewerkte sessies om in groep budgetteringsvaardigheden aan te leren en/of te versterken. De groepswerking richt zich op diverse thema's: het ordenen van administratie, het budgetteren van de inkomsten en uitgaven, het aankopen van producten, het verwerven van inzicht in juridische aangelegenheden, het klaarmaken van gezonde en betaalbare maaltijden, het besparen van energie en het omgaan met reclame en verleidingen. Daarnaast zijn er twee sessies die meer gericht zijn op de persoon zelf: eentje rond assertiviteit en communicatie en eentje over de invloed van een beperkt inkomen op welzijn. 

Voor elke sessie is het nodige les- en werkmateriaal uitgewerkt en opgenomen. 

bottom of page