Sociale balans: redzaamheidstool

Op vraag van en in samenwerking met Neteland (intergemeentelijke samenwerking tussen zeven OCMW’s) ontwikkelde CEBUD een Sociale Balans.

 

De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen. Om een GPMI op te stellen en doelstellingen te formuleren op maat van de hulpvrager, is het aangewezen om te vertrekken vanuit een kwaliteitsvolle analyse van de huidige leefsituatie van de cliënt. De Sociale Balans is hiervoor een goede tool. Hulpverlener en hulpvrager geven samen een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.

We zijn ervan overtuigd dat de Sociale Balans niet alleen in het kader van het GPMI een bruikbaar diagnose-instrument is, maar ook in ruimere dienstverlening nuttig is. Het toont namelijk in één oogopslag op welke domeinen er zich uitdagingen én verbeteringen voordoen. Verder laat het instrument maatwerk toe en is het eenvoudig hanteerbaar.

Webapplicatie om de leefsituaties van cliënten in kaart te brengen en op te volgen

Voor lokale besturen is het daarnaast ook interessant omdat analyses op een hogerliggend niveau toelaten om problemen in de eigen gemeente in kaart te brengen. Dit stimuleert een proactief en preventief beleid. Verder maakt de tool de resultaten van je inspanningen in hulp- en dienstverlening zichtbaar.

 

De tool wordt nog uitgetest tot december 2020. Na de testperiode en de definitieve oplevering van de tool, maken we deze beschikbaar voor alle OCMW's.

Benieuwd hoe de sociale balans werkt? Ontdek het in dit demo-filmpje.

Sociale balans; redzaamheid: levensdomeinen; integrale hulpverlening