top of page

Sociale balans: redzaamheidstool

Op vraag van en in samenwerking met Neteland (intergemeentelijke samenwerking tussen zeven OCMW’s) ontwikkelde CEBUD een Sociale Balans.

 

De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen. Om een GPMI op te stellen en doelstellingen te formuleren op maat van de hulpvrager, is het aangewezen om te vertrekken vanuit een kwaliteitsvolle analyse van de huidige leefsituatie van de cliënt. De Sociale Balans is hiervoor een goede tool. Hulpverlener en hulpvrager geven samen een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.

De Sociale Balans is niet alleen in het kader van het GPMI een bruikbaar diagnose-instrument, maar het kan nuttig worden ingezet in de ruimere dienstverlening. Het toont namelijk in één oogopslag op welke domeinen er zich uitdagingen én verbeteringen voordoen. Verder laat het instrument maatwerk toe en is het eenvoudig hanteerbaar.

Onlinetool om de leefsituaties van cliënten in kaart te brengen en op te volgen

Toegang tot de Sociale Balans is gratis.

Je krijgt gebruikersrechten nadat je een verwerkersovereenkomst afsloot. Stuur ons daarvoor een mail.

Download hier de gebruikersgids.

​Voor lokale besturen is het daarnaast ook interessant omdat analyses op een hogerliggend niveau toelaten om problemen in de eigen gemeente in kaart te brengen. Dit stimuleert een proactief en preventief beleid. Verder maakt de tool de resultaten van je inspanningen in hulp- en dienstverlening zichtbaar.

Neem contact op via info@cebud.be als je aan de slag wilt met de Sociale Balans.

bottom of page