top of page

STUFI

Op vraag van de studentenvoorzieningen van twaalf universiteiten en hogescholen ontwikkelde CEBUD de webapplicatie STUFI. Hiermee kunnen medewerkers van de studentenvoorzieningen de minvermogendheid van studenten op eenzelfde, gelijkwaardige en transparante manier bepalen. STUFI berekent net als REMI een minimumbudget dat volwaardige participatie aan de samenleving toelaat. Dit budget houdt niet enkel rekening met de inkomsten en uitgaven van het gezin van de student maar ook met de specifieke kosten verbonden aan studeren in het hoger onderwijs.

Betalende webapplicatie voor diensten studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten.

Meer informatie over prijs en account via info@cebud.be

Met STUFI beschikken de aangesloten studentenvoorzieningen over een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde webapplicatie die hen inzicht geeft in de financiële situatie van de student en zijn leefeenheid aan de hand van een gedetailleerd studentendossier. In dat studentendossier worden zowel de gezinssamenstelling van de student en de bijhorende inkomsten en -uitgaven opgenomen, alsook de specifieke studiegerelateerde inkomsten en uitgaven van de student. STUFI kan zowel worden toegepast voor studenten die thuis of op kot wonen, als voor studenten die zelfstandig wonen of een eigen gezin hebben.

bottom of page