top of page

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen

REFERENTIEBUDGETTEN

geven een antwoord op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Daartoe bepaalt CEBUD op basis van (inter)nationale richtlijnen, wetenschappelijke expertise en focusgroepsgesprekken welke goederen en diensten noodzakelijk zijn om aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Het prijskaartje van al deze goederen en diensten samen geeft aan wat de ondergrens is. Wie een inkomen heeft dat hieronder ligt, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

 

Elk jaar worden de goederen en diensten opnieuw geprijsd. Elke vijf jaar worden de opgenomen producten geëvalueerd in het licht van gewijzigde maatschappelijke verwachtingen en structuren.

Ter illustratie toont de figuur hiernaast voor enkele typegezinnen de hoogte van de referentiebudgetten. We maken daarbij een onderscheid tussen gezinnen die kunnen huren op de sociale huisvestingsmarkt en gezinnen die moeten huren op de private markt.

De figuur illustreert de referentiebudgetten voor huishoudens met één werkende volwassene of met één of twee gepensioneerden. Deze gezinsleden hebben een goede gezondheid, beschikken over de noodzakelijke competenties om hun budget goed te beheren, wonen in een kwaliteitsvolle woning, en hebben geen auto. Het jongste kind is een kleuter, het oudste of enige kind is tussen de 6 en 12 jaar oud.

Onze budgetcalculator laat toe om meer op maat van individuele noden en leefsituaties een gepersonaliseerd referentiebudget te berekenen.

© CEBUD, cijfers juni 2022

Download oudere referentiebudgetten voor deze typegezinnen:

2018 - 2019 - 2020 - 2021

bottom of page