Tien jaar CEBUD

EEN MENSWAARDIG INKOMEN VOOR IEDEREEN

We vieren 10 jaar CEBUD met een feestelijke studiedag! Je krijgt interessante plenaire sessies over het belang van een menswaardig
inkomen, een panelgesprek met politici, grappige reflecties van Soe Nsuki en leerrijke workshops. Kom samen met ons klinken op de toekomst!

14 oktober 2021

135 euro

01/

REMI als diagnose-instrument voor OCMW's

In deze workshop ontdek je meer over het gebruik van REMI in de OCMW-praktijk. CEBUD start de sessie met een korte inleiding over het gebruik van REMI als diagnose-instrument in een OCMW. Vervolgens lichten de softwareleveranciers Cevi en Cipal Schaubroeck toe op welke manier REMI geïntegreerd werd in hun eigen softwarepakketten. Daarna licht een REMI-gebruiker toe hoe zij de overstap ervaarden van de standalone REMI naar de geïntegreerde versie. Ze gaat daarbij in op de voor- en nadelen en bespreekt waarop je moet letten als je de geïntegreerde versie van REMI implementeert in de werking van een sociale dienst.

Door Esther Geboers (CEBUD, Thomas More), An Van Gorp (domeinverantwoordelijke Welzijn, Cevi Group), Isabelle Dehond (Manager Expertisecentrum Zorg & Welzijn, Cipal Schaubroeck) en An Van Gasse (stafmedewerker cluster welzijn, Sint-Niklaas)

03/

Leven met een minimuminkomen: wat betekent dat?

Wat betekent het om elke dag te overleven? Om te moeten rondkomen met een inkomen dat te laag is voor een menswaardig bestaan? In deze sessie gaat Kristel Verbeke een openhartig gesprek aan met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Ze spreken over hun ervaringen, moeilijkheden, overwinningen en toekomstvisies. We voorzien tijdens de sessie de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Door Nancy Blockx (medewerker thema armoede en sociale uitsluiting, CAW de Kempen), Danielle Blomnaerts (Zorgen voor Mama, programma van één), Ann Milis (ervaringsdeskundige brugfiguur, Netwerk tegen Armoede en Vrienden van ’t Huizeke) en Heidi Degerickx (algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede). In gesprek met Kristel Verbeke (voorzitter overleg- en adviesorgaan van het Kinderrechtencommissariaat, bestuurslid van het Kinderarmoedefonds en programmamaker voor één: ‘Zorgen voor Mama’)

05/

Ethische dilemma’s ontrafeld?

Ook al leidt REMI tot de gelijkwaardige diagnose van individuele behoeften, toch
leidt dat niet altijd tot het realiseren van die behoeften. Als maatschappelijk werker
word je binnen een OCMW dagelijks geconfronteerd met ethische vragen. Hoe ga
je om met persoonlijke vragen naar aanvullende steun? Wanneer vind je het goed
iets te melden aan derden? Beslis jij soms om meer te doen dan wat van jou verwacht
wordt? Is er een goede manier om je dossier op de raad te brengen?


In deze workshop krijg je handvaten om ethische vragen in Sociaal Werk te ontdekken,
te exploreren en te komen tot een beargumenteerd ethisch verantwoord
advies vanuit de tool ‘ethische cirkels in het sociaal werk’.

Door Daniël Janssens en Ellen Milants (docenten Sociaal Werk, Thomas More)

02/

Sociale balans: op weg naar een integrale, doelgerichte en
stress-sensitieve hulpverlening op maat

CEBUD ontwikkelde recent de Sociale Balans tool om de leefsituaties van kwetsbare gezinnen in kaart te brengen en op te volgen. In deze workshop maak je kennis met de nieuwe tool. We vertellen hoe de tool tot stand kwam en geven ruimte voor het verhaal van een praktijkgebruiker. Vanuit hun ervaring vertelt een diensthoofd waarom ze de tool gebruiken en hoe ze hiermee praktisch aan de slag gaan in hun OCMW. Dankzij een praktische demosessie van de tool krijg je inzicht in de concrete werking van de tool en hoe je deze kan inzetten ten voordele van een integrale en doelgerichte hulpverlening.

Door Leen Van Thielen (CEBUD, Thomas More) en Sandy Blockx (diensthoofd sociale hulp- en dienstverlening, lokaal bestuur Olen)

04/

Menswaardig leven met schulden

In deze sessie volg je een boeiend debat over schuldhulpverlening en hoe het recht op een menswaardig leven daarin wordt gewaarborgd. CEBUD start met een korte toelichting over het belang van menswaardigheid en hoe de tool MELISA hiertoe kan bijdragen. MELISA berekent namelijk een menswaardig leefgeld en biedt handvatten voor een menswaardig budgetbeheer. Vervolgens gaan panelleden in debat en wordt vanuit de huidige en de gewenste praktijk gereflecteerd over schulden, effectieve schuldhulp en menswaardigheid.

Door Nele Peeters (onderzoeker CEBUD, Thomas More), Steven Aerts (advocaat-schuldbemiddelaar, oprichter schuldbemiddelaar.vlaanderen en bestuurslid Vlaamse Vereniging Advocaten-Schuldbemiddelaars), Yves Werbrouck (raadsheer in het arbeidshof Gent en lector Hogeschool West Vlaanderen), Hendrik De Clerck (kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Davidt-Vindevogel-Geets Gerechtsdeurwaarders) en Ilse De Greef (coördinator sociale dienst teams schuldhulpverlening en energie, OCMW Leuven). Gemodereerd door Mikâil Ilgazoglu (schuldhulpverlener CAW en coördinator BIZ Oost-Brabant).

06/

De impact van stress en de belofte van stress-sensitief werken

Werkloosheid, vechtscheidingen en problematische schulden. Allemaal bronnen
van stress. In de afgelopen jaren ontdekten wetenschappers dat stress je denken
en doen sterk beïnvloedt. Daardoor begrijpen we steeds beter waarom cliënten in
hulp- of dienstverlening niet altijd doen wat van hen gevraagd en verwacht wordt.
Ze vergeten afspraken, leveren stukken niet op tijd aan, solliciteren niet genoeg
enzovoort. Veel cliënten leven van dag tot dag en zetten niet de stappen die nodig
zijn om hun problematiek duurzaam op te lossen.


In deze sessie leer je begrijpen hoe stress ons gedrag stuurt. Door te begrijpen
waar gedrag vandaan komt, kan je er beter op aansluiten als hulpverlener. Na een
theoretisch deel biedt de sessie ook handvatten waarmee je zelf je hulpverlening
effectiever kan maken.

Door Nadja Jungmann (Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht)

07/

Een Geïntegreerd Breed Onthaal in de strijd tegen

onderbescherming

De doelstelling van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is het realiseren van alle grondrechten van elke burger, in het bijzonder van de meest kwetsbaren. Daarvoor wil het vooral mensen bereiken die hun rechten onvoldoende realiseren of die zelf niet de stap (kunnen) zetten naar de hulp- en dienstverlening maar wel die nood hebben. De strijd tegen
onderbescherming aangaan kan via verschillende werkpistes. Deze sessie gaat dieper in op de verschillende pistes en toont aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe het GBO wordt ingezet bij het tegengaan van onderbescherming.

Door Peter Cousaert (stafmedewerker lokaal sociaal beleid, regie en organisatienetwerken, VVSG)

08/

Blended hulp … nabijheid dankzij de afstand

Deze workshop wil triggeren rond het belang van blended hulpverlening in OCMW’s. Vanuit een visie op blended hulp waarbij de cliënt centraal staat, kan een OCMW een enorme meerwaarde creëren door een combinatie van online en offline hulpverlening aan te bieden.
Na deze workshop heb je zicht op goede praktijken in de sector en de belangrijkste implementatievoorwaarden om ook na de pandemie in te zetten op blended hulpverlening.

Door Philippe Bocklandt (docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp in de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk)

09/

Elkaar vinden: praktische tips voor inclusieve communicatie

Inclusieve communicatie veronderstelt dat die communicatie ook kwetsbare groepen be-reikt
én be-raakt. Evengoed betekent inclusief communiceren dat de communicatiekanalen van organisaties de diversiteit aan doelgroepen op een respectvolle manier mee in beeld brengen. Hoewel ‘klare taal’ erg belangrijk is, gaat inclusieve communicatie over veel meer dan taal. In deze sessie ontdek je de belangrijkste praktische aandachtspunten hierbij. Daarbij hoort een handige checklist waarmee je het inclusieve karakter van de communicatiekanalen van je eigen organisatie onder de loep kan nemen.

Door Eric Goubin (docent communicatiemanagement bij Thomas More Mechelen en voorzitter van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie)

10/

Aan de slag met een budget… van iemand anders

Als sociaal werker zien we de impact die de financiële situatie heeft op een gezin,
en omgekeerd. Beroepsmatig nemen we soms zelfs financiële verantwoordelijkheden
van cliënten over. Maar, hoe maak je een budgetplan op voor iemand anders?
Hoewel een budgetplan bestaat uit cijfers is het geen louter cijfermatig gegeven.
Hoe een budget is opgemaakt, oefent een sterke invloed uit op het leven van je
cliënt. In deze sessie gaan we in op onze rol als sociaal werker bij de opmaak van
een budget voor een cliënt.


We staan stil bij enkele relevante vragen. Hoe kom je tot een financieel overzicht en
budgetplan? Sta je stil bij de betekenis die geld heeft voor je cliënt? Hoe bespreek
je de besteding van het beschikbare inkomen met je cliënt? Wat doe je als een
cliënt andere keuzes wil maken? Samen zoeken we naar antwoorden en toepasbare
handvatten.

Door Ken Sandeman (medewerker BudgetInZicht Limburg en praktijklector PXL Social Work)