top of page

Onze nieuwsbrieven

2022

2021

2020

 • Nieuws van CEBUD 04 // Over de kostprijs van babyvoeding, onze samenwerking met Cake.app, spaarzaam waterverbruik, en REMI.

 • Nieuws van CEBUD 03 // Kan je menswaardig leven van een minimuminkomen?

 • Nieuws van CEBUD 02 // Over het federale regeerakkoord en de belofte om het gebruik van REMI bij alle lokale besturen te stimuleren.

 • Nieuws van CEBUD 01 // Over de lancering van Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid, de CEBUD-expertgroep, het artikel Kom uit je Kot in VIEWZ, het boekhoofdstuk in Diversiteit in de Samenleving en onze nieuwsbrievenitems voor VIEWZ.

 • In de kijker 01 // Zomerpromotie op de tussenbladen, de budgetagenda en het derde kookboek.

2019

 • Nieuws van CEBUD 04 // Over de Sociale Balans, het referentiebudget voor een baby en het dossier over de doeltreffendheid van de minimuminkomens.

 • Nieuws van CEBUD 03 // Zij aan zij tegen kinderarmoede. Als gemeente zelf aan de slag of met hulp van CEBUD.

 • Nieuws van CEBUD 02 // Over het GO-team in Mechelen, het outreachende ViA-project in Balen, REMI en de factsheets.

 • Nieuws van CEBUD 01 // Lancering factsheets over de OCMW-dienstverlening.

 • In de kijker 02 // Promotie voor de Week van de Geletterdheid.

 • In de kijker 01 // Zorgpromotie voor de Dag van de Zorg.

2018

 • Nieuws van CEBUD 02 // Over MELISA, de nieuwe rekentool waarmee schuldbemiddelaars een menswaardig leefgeld kunnen berekenen.

 • Nieuws van CEBUD 01 // Uitnodiging studiedag Schuldbemiddeling 2.0. Op weg naar een menswaardige schuldafbouw.

bottom of page