top of page

Minder geldstress. Meer welzijn op het werk.
Waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van je medewerkers.

Op1 september 2022 start het project 'Minder geldstress. Meer welzijn op het werk'. Dit project wordt gefinancierd met TETRA-middelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. In het project tekenen we voor en met ondernemingen een pad uit naar (nog) beter ondernemen door het financieel welzijn van medewerkers te versterken.

Daarvoor ontwikkelen en testen we concrete producten en diensten die ondernemingen kunnen inzetten om geldzorgen bij medewerkers vroeg te detecteren én aan te pakken. Zo verhoogt het financieel welzijn van medewerkers en vermindert de doorwerking van geldzorgen op de werkvloer.

 

Minder geldstress. Meer welzijn op het werk. Dat is de ambitie.

Ontdek wat CEBUD al ontwikkelde in het kader van financiële redzaamheid op www.financieelredzaam.be

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? We vertellen je graag meer!

​Waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van medewerkers

Geldzorgen wegen namelijk niet alleen door in het persoonlijk leven van de medewerker maar raken ook de werkgever. Zo maken medewerkers met geldzorgen meer fouten, verliezen ze de veiligheid uit het oog, zijn ze meer afwezig en minder geconcentreerd tijdens het werk en vraagt ook het afhandelen van loonbeslag veel tijd. Uit Nederlands onderzoek blijkt zelfs dat het totaal van deze ‘kosten’ tot 13.000 euro per jaar bedraagt voor een voltijdse medewerker met een gemiddeld inkomen (1).

Voor Vlaanderen zijn er op dit moment geen cijfers beschikbaar. Ter vergelijking: in Nederland gaf in 2017 liefst 62% van de Nederlandse werkgevers aan personeelsleden in dienst te hebben met financiële problemen en een vijfde van de werkgevers had in 2018 te maken met loonbeslag bij medewerkers (2). Tegelijk toont Nederlands onderzoek dat gezinnen gemiddeld vijf jaar wachten voor ze professionele hulp zoeken voor financiële problemen (3). Hierdoor lopen geldproblemen uit de hand en hebben heel wat gezinnen al een schuldenberg opgebouwd voor ze de eerste stap zetten naar hulp. Vroegtijdig ingrijpen via de werkgever kan de moeilijkheden beperken en vermindert de doorwerking op de werkvloer.

Sommige werkgevers zijn zich inmiddels bewust van dit probleem en ondernemen hierrond al actie, maar de meeste ondernemingen hebben nog geen welzijns- of hr-beleid op dit terrein. Bovendien weten ze niet steeds welke ondersteuning ze als werkgever kunnen voorzien en is er onvoldoende aanbod aan producten en diensten om hen hierin te ondersteunen.

​Ambitie van het project

In dit project ontwikkelen en testen we een ondersteuningsaanbod inzake financieel welzijn. Dit aanbod zal bestaan uit concrete producten en diensten zoals een (preventieve) workshop Slim met Geld, een online doe-het-zelf-aanbod voor medewerkers, gesprekstechnieken voor leidinggevenden om geldzorgen bespreekbaar te maken of de inzet van een budgetcoach die met individuele medewerkers een plan van aanpak opmaakt. Alle producten en diensten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en werkzame elementen inzake het vergroten van het financieel welzijn van medewerkers. We zetten hiermee zowel in op het vroegtijdig detecteren en bespreekbaar maken van geldzorgen als op het aanpakken van die geldzorgen. Het beoogde eindresultaat is dat de inzet van deze instrumenten het financieel welzijn van werknemers verhoogt en de impact van geldzorgen op de werkvloer vermindert.

 

(1) van der Schors & Schonewille, 2017 en BNR Nieuwsradio, 2021

(2) Oomkens, Linssen, Akkermans, Geuns, 2020

(3) Schonewille & Weijers, 2019

bottom of page