top of page

Gastcollege: Referentiebudgetten in beeld

De referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie geven een antwoord op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. CEBUD bepaalde op basis van (inter)nationale richtlijnen, wetenschappelijke expertise en focusgroepsgesprekken welke goederen en diensten noodzakelijk zijn om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Het prijskaartje van al deze goederen en diensten samen geeft aan wat de ondergrens is. Wie een inkomen heeft dat hieronder ligt, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

 

De referentiebudgetten werden ontwikkeld op vraag van OCMW’s om ze als richtnorm te kunnen gebruiken bij de analyse van de behoeftigheid. CEBUD ontwikkelde daarom webapplicaties REMI en MELISA. REMI laat maatschappelijk werkers van een OCMW toe een referentiebudget te berekenen op maat van elk gezin. MELISA berekent een menswaardig leefgeld voor wie in schuldbemiddeling is en is bruikbaar voor schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders en arbeidsrechters.

 

Geïnteresseerd? Wij komen graag in een gastcollege de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie uiteenzetten, de achterliggende visie op menswaardig leven toelichten en de toepasbaarheid ervan bespreken.

2 lesuren

150 euro

(excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

Meer info via info@cebud.be

bottom of page