top of page

Menswaardig leven in Vlaanderen, het belang van voldoende inkomen en de logica van (on)gezond financieel gedrag

Deze vorming vertrekt vanuit het begrip ‘menselijke waardigheid’ en steunt op de theoretische kaders over menselijke behoeften en referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie en menswaardigheid.

In een eerste deel wordt er in deze vorming uitgebreid aandacht besteed aan de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie, de theoretische onderbouwing ervan en de praktische uitwerking in concrete producten en diensten. In het tweede deel benadrukken we waarom het zo belangrijk is om voldoende inkomen te hebben (op maatschappelijk en individueel niveau) en gaan we op zoek naar verklaringen voor (on)gezond financieel gedrag.

2 à 3 uur

Eenheidsprijs: vanaf 250 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

bottom of page