top of page

Tiny krijgt een fiets. Tiny aan zee. Maar wat als je niet Tiny heet? Hoe als lokaal bestuur de maatschappelijke participatie van kinderen verhogen?

Voor beleidsmedewerkers, stafmedewerkers, bevoegde schepenen, diensthoofden, kansenwerkers, maatschappelijk werkers, hulpverleners die werken rond kinder- en gezinsarmoede en willen weten hoe zij op lokaal niveau het verschil kunnen maken.

Kinderen hebben een verhoogde kans om te leven in armoede. De verhoogde aandacht voor deze kinderen binnen het beleid is dus verantwoord. Toch is kinderarmoede steeds ook gezinsarmoede. Het is omdat hun ouders in armoede leven dat er kinderarmoede bestaat. Als je met je gemeente kinderarmoede wil bestrijden, moet je oog hebben voor het hele gezin, ook de ouders.

1 à 2 uur

Eenheidsprijs: vanaf 250 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

Steden en gemeenten zetten in hun kinderarmoedebestrijdingsbeleid vaak in op maatregelen die de gevolgen van leven in armoede verzachten maar die armoede niet (kunnen) oplossen. Kinderarmoede bestrijden doe je (ook) door maatregelen te nemen die ingrijpen op de oorzaken van armoede. Ook lokale besturen hebben sterke hefbomen in handen om een voelbaar verschil te maken voor lage-inkomensgezinnen.

In deze prikkelsessie staan we stil bij de kosten die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen. Daarnaast bekijken we op welke manier je als lokaal bestuur een verschil kan maken, zowel preventief als curatief.

bottom of page