top of page

Sociaal onderzoek en uitputten van rechten (1 dag)

Deze resultaatsgerichte en uitdagende navorming beoogt de expertise van maatschappelijk werkers werkzaam in OCMW's te versterken. Zij kunnen de aangereikte kaders en instrumenten nuttig gebruiken om de praktijk van de financiële hulpverlening te versterken.


MORE EXPERTISE
“Eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” is de opdracht van ieder OCMW. Maar wat wordt verstaan onder het begrip ‘menselijke waardigheid’ en welke instrumenten heeft het OCMW in handen om de mogelijkheden van kwetsbare gezinnen te vergroten? Hoe kan een krachtengericht hulpverleningstraject hiertoe bijdragen en wat betekent dit voor de praktijk van financiële hulpverlening? We reiken theoretische kaders aan waaraan maatschappelijk werkers het eigen professioneel handelen en het beleid van het OCMW kunnen spiegelen.

 

 

6 uur

Eenheidsprijs: vanaf 950 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

MORE KNOWLEDGE
Een grondige kennis van het wettelijk kader dat de werking van de sociale dienst van een OCMW reguleert is onontbeerlijk voor iedere  maatschappelijk werker. Er wordt stilgestaan bij de minimumvoorwaarden met betrekking tot het uitvoeren van een sociaal onderzoek en de opmaak van een sociaal verslag.

 

Inhoud:

  • De opzet van een sociaal onderzoek

  • De verzameling van informatie in het kader van een sociaal onderzoek

  • Het opmaken van een goed gedocumenteerd sociaal verslag en een sociaal dossier

  • Het bestrijden van onderbescherming door proactief handelen en het uitputten van rechten

Documenten die gebruikt worden in deze vorming vind je hier terug.

bottom of page