top of page

Vorming 'Menswaardig leven in Vlaanderen: referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Hoe als lokaal bestuur de voorwaarden creëren voor een menswaardig leven?'

Deze vorming vertrekt vanuit het begrip ‘menselijke waardigheid’ en steunt op de theoretische kaders over menselijke behoeften en referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Van daaruit formuleren we voorstellen die op de verschillende beleidsniveaus kunnen worden genomen om voor alle inwoners de voorwaarden tot een menswaardig leven te garanderen. 

 

Op een begrijpelijke manier verschaffen we inzicht in de maatregelen die lokale en bovenlokale besturen kunnen treffen om zowel de individuele als de maatschappelijk voorwaarden te realiseren zodat alle inwoners een menswaardig leven kunnen leiden.

1 à 2 uur

Eenheidsprijs: vanaf 200 euro (excl. verplaatsingskosten)

Meer info via info@cebud.be

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

bottom of page