top of page

Krachtengericht hulpverlenen: theoretische kaders voor de praktijk van een sociale dienst (1 dag)

Deze resultaatgerichte en uitdagende navorming beoogt de expertise van maatschappelijk werkers werkzaam in OCMW's te versterken. Zij kunnen de aangereikte kaders en instrumenten nuttig gebruiken om de praktijk van de financiële hulpverlening te versterken.

 

“Eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” is de opdracht van ieder OCMW. Maar wat wordt verstaan onder het begrip ‘menselijke waardigheid’ en welke instrumenten heeft het OCMW in handen om de mogelijkheden van kwetsbare gezinnen te vergroten? Hoe kan een krachtengericht hulpverleningstraject hiertoe bijdragen en wat betekent dit voor de praktijk van financiële hulpverlening? We reiken theoretische kaders aan waaraan maatschappelijk werkers het eigen professioneel handelen en het beleid van het OCMW kunnen spiegelen.
 

6 uur

Eenheidsprijs: vanaf 950 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

Inhoud:

  • De kenmerken van een krachtengerichte hulpverlening met het oog op volwaardige maatschappelijke participatie

  • De kritieke succesfactoren voor een krachtengerichte financiële hulpverlening: inzichten rond financiële voorwaarden, competenties, motivatie en onbewuste invloeden op gedrag

bottom of page