top of page

Referentiebudgetten voor kinderen: wat kost een kind?

Tussen 2006 en 2014 nam het aandeel Belgische kinderen tussen 0 en 18 jaar dat opgroeit in een gezin met een risico op inkomensarmoede toe van 15,3% naar 18,8%. België volgt hiermee een Europese trend, waarbij armoede bij gezinnen met kinderen toeneemt en bij ouderen daalt. De stijgende inkomensarmoede bij gezinnen met kinderen noopt tot ingrijpen. Unicef spreekt over ‘een sociale bom die onder onze samenleving wordt gelegd’. 

In deze lezing staan we stil bij de kosten die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen. Onze referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie zijn hierbij onze inspiratiebron.

De Belgische referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie geven aan welk inkomen er minimaal nodig is om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Ze kunnen daarom worden gebruikt om inzicht te verwerven in de

1 à 2 uur

Eenheidsprijs: vanaf 250 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

​minimale kosten van kinderen. Hiervoor wordt het verschil

berekend tussen het referentiebudget van een gezin met kinderen en het referentiebudget van een gezin met een gelijk aantal volwassenen, maar zonder kinderen.


In een eerste deel van deze lezing gaan we in op het theoretisch kader waarop de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie zijn gebaseerd. Vervolgens komen we tot de minimale kosten die verbonden zijn aan het opvoeden van kinderen.

bottom of page