top of page

Menselijke waardigheid, referentiebudgetten en REMI (1 dag)

Deze resultaatsgerichte en uitdagende navorming beoogt de expertise van maatschappelijk werkers werkzaam in OCMW's te versterken. Zij kunnen de aangereikte kaders en instrumenten nuttig gebruiken om de praktijk van de financiële hulpverlening te versterken.


MORE EXPERTISE
“Eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” is de opdracht van ieder OCMW. Maar wat wordt verstaan onder het begrip ‘menselijke waardigheid’ en welke instrumenten heeft het OCMW in handen om de mogelijkheden van kwetsbare gezinnen te vergroten? Hoe kan een krachtengericht hulpverleningstraject hiertoe bijdragen en wat betekent dit voor de praktijk van financiële hulpverlening? We reiken theoretische kaders aan waaraan maatschappelijk werkers het eigen professioneel handelen en het beleid van het OCMW kunnen spiegelen.​

6 uur

Eenheidsprijs: vanaf 950 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

MORE SKILLS
Naast kennis en expertise zijn ook haalbare instrumenten om in de praktijk aan de slag te gaan van belang. Daarom worden praktische handvaten aangereikt om concrete leefsituaties te kunnen beoordelen in functie van de menselijke waardigheid en om een  krachtengericht hulpverleningstraject te kunnen opzetten, evalueren en bijsturen.

Inhoud:

  • Het begrip menselijke waardigheid en de opdracht van een OCMW

  • Menswaardig leven en maatschappelijke participatie

  • De opzet en het gebruik van referentiebudgetten in de context van een OCMW

  • Het gebruik van de onlinetool REMI als diagnose-instrument voor het bepalen van behoeftigheid en voor het formuleren van concrete voorstellen voor de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

bottom of page