top of page

Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van wie langdurig met een beperkt inkomen moet rondkomen

Hoe slagen gezinnen die gedurende een lange periode met een te laag inkomen moeten rondkomen erin om het hoofd boven water te houden? In deze vorming bespreken we de impact van een beperkt inkomen op het welzijn van gezinnen.

 

We baseren ons hiervoor op een door CEBUD uitgevoerd onderzoek naar de overlevingsstrategieën van gezinnen met kinderen. In dit kwalitatieve onderzoek interviewden we 32 ouders die langdurig (minstens drie jaar) moeten rondkomen met een te laag besteedbaar netto inkomen.

In dit onderzoek definiëren we overlevingsstrategieën als 'bewuste handelingen van mensen om zich te handhaven in moeilijke situaties en beperkingen te overstijgen'. Het kan zowel gaan over effectieve als minder effectieve financiële strategieën.

1 à 2 uur

Eenheidsprijs: vanaf 200 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

Het perspectief van kinderen en jongeren krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in het armoedeonderzoek en zij worden ook steeds meer als volwaardige partners betrokken en beluisterd. In deze presentatie ligt de focus echter niet op het gedrag, de gevoelens en de meningen van kansarme kinderen en jongeren zelf, maar staat de betekenis- en belevingswereld van hun ouders centraal, als ook de overlevingsstrategieën die zij hanteren om hun kinderen de best mogelijke ontwikkelingskansen te geven.

De kernboodschap is dat personen in armoede niet bij de pakken blijven zitten. Op tal van terreinen voeren zij een dagelijkse strijd om hun hoofd en dat van hun kinderen boven water te kunnen houden. Zij hanteren hiervoor een waaier aan verschillende overlevingsstrategieën. In de vorming worden deze strategieën toegelicht aan de hand van sprekende voorbeelden.

bottom of page