top of page

Wetenschappelijk onderzoek

Kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van de diensten en producten die CEBUD aanbiedt. Met het oog op het bereiken van effectieve resultaten is het immers belangrijk om werkwijzen en tools wetenschappelijk te onderbouwen.

 

CEBUD is als onderzoeksgroep verbonden aan Thomas More. Het onderzoek van CEBUD vertrekt steeds vanuit een maatschappelijk vraagstuk. CEBUD verwerft onderzoeksopdrachten op vraag van overheden (lokaal tot federaal niveau) en werkveldorganisaties of door projectvoorstellen in te dienen bij onder meer de Vlaamse, federale of Europese overheid. Daarnaast zorgt CEBUD ervoor dat de inzichten en verworven kennis uit het onderzoek terugvloeien naar de maatschappij.

 

CEBUD levert met haar onderzoek een belangrijke bijdrage aan:

 • het financieel weerbaar maken van consumenten, in het bijzonder de kwetsbare consument;

 • het versterken van competenties van intermediairen door inzichten uit onderzoek aan te bieden via verbeterde of nieuwe methodieken, tools en andere valorisatie-instrumenten;

 • het informeren en adviseren van beleidsvoerders.

 

CEBUD draagt via haar onderzoeksactiviteiten bij aan het versterken van de kwaliteit van het hoger onderwijs door: 

 • kennis en tools uit onderzoeken ter beschikking te stellen aan docenten en studenten;

 • eigen onderzoekers in te zetten in de opleiding;

 • vormingen en workshops te geven aan docenten en studenten;

 • studenten actief in het onderzoek te betrekken en hen zo de gelegenheid te geven onderzoekscompetenties te verwerven.

 

De onderzoeksactiviteiten van CEBUD situeren zich rond volgende doelgroepen:

 • Consumenten
  Het onderzoek hierrond richt zich zowel op consumentenbehoeften als op consumentengedrag en focust op de noodzakelijke voorwaarden voor gezond en duurzaam geldbeheer.

 • Budgethulpverleners, financiële adviseurs
  Deze onderzoeken ontsluiten bestaande en ontwikkelen we nieuwe methodieken en instrumenten om de financiële competenties van consumenten te verhogen.

 • Beleidsvoerders
  CEBUD concretiseert via onderzoek hoe en onder welke voorwaarden zij kunnen bijdragen aan de realisatie van een inclusieve samenleving waarin alle burgers, in het bijzonder de meest kwetsbare, volwaardig kunnen participeren.

 

CEBUD haar onderzoeksactiviteiten situeren zich rond volgende thema's:

bottom of page