top of page

Veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij

Dit PWO-onderzoek brengt het financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs in kaart en onderzoekt welke risicofactoren hierin te identificeren zijn en hoe financiële educatie hierop kan inspelen.

Meer info

In dit PWO-onderzoek bestuderen we hoe hulpverleningsorganisaties als OCMW’s en CAW’s erin (kunnen) slagen om via algemene preventie-initiatieven de toegankelijkheid van basisbehoeften te vergroten.

Meer info

 

bottom of page