top of page

Effectieve budget- en schuldhulpverlening

De toenemende schuldenproblematiek in België doet al geruime tijd de werklast voor de schuldbemiddelaars die worden aangesteld in een procedure van Collectieve Schulden Regeling (CSR) toenemen. Dit project zet daarom in op het realiseren van efficiëntiewinsten in deze dienstverlening die veel maatwerk vereist.

Meer info

 

Dit PWO-onderzoeksproject zoekt naar een op evidentie gebaseerde methodiek om de prangende nood aan groepsgerichte budget- en schuldhulpverlening op te vangen voor gezinnen met een (verhoogd risico op) overmatige schuldenlast.

Meer info

 

  • Werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit

Dit onderzoek brengt de werking en de organisatie van de Vlaamse erkende instellingen voor schuldbemiddeling en hun samenwerkingsverbanden in kaart via een uitgebreide bevraging bij alle erkende instellingen.

Meer info

  • Effectief budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering?

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar kritieke succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget.

Meer info

bottom of page