top of page

Andere 

De consumptie van eetbare insecten wordt wereldwijd gepromoot als één van de maatregelen om de duurzaamheid en zekerheid van de voedselproductie te garanderen. In het project wordt een concrete strategie voor het vermarkten van deze voedingsproducten uitgewerkt. 

Meer info

 

In deze haalbaarheidsstudie worden de verschillende domeinen die gerelateerd zijn aan voeding voor senioren geïnventariseerd vanuit een bedrijfsmatige invalshoek. Er wordt bestudeerd welke informatie beschikbaar is over voeding voor ouderen in de meest brede betekenis, en deze informatie wordt meteen geïnterpreteerd naar relevantie voor de voedingsbedrijven in het kader van de economische en technologische haalbaarheid van productontwikkeling voor deze doelgroep. CEBUD werkt in dit project samen met onderzoekers van Lab4Food (Thomas More), KULeuven en UZLeuven.

Meer info

 

bottom of page