top of page

Armoede en lokale armoedebestrijding

CEBUD treedt op als externe projectbegeleider in Willebroek waar de lokale overheid samen met alle betrokken partners in het werkveld een traject uitstippelt om van Willebroek een gemeente te maken met een transparant hulp- en dienstverleningsaanbod, waarin burgers actief worden geïnformeerd en ondersteund met het oog op het garanderen van de voorwaarden tot een menswaardig leven. 

Meer info

 

5% van de Vlaamse 3- tot 5-jarigen leefde in 2011 in een gezin dat het behandelen van gezondheidsproblemen moet uitstellen omwille van financiële redenen. Deze vaststelling noopt tot ingrijpen, want kinderarmoede heeft op lange termijn immers een aanzienlijke impact. 

Meer info

 

Dit project wil voor en met de gemeenten van het arrondissement Turnhout een beleid uitwerken dat is gericht op de preventie en bestrijding van kinderarmoede. We doorlopen daartoe in enkele pilootgemeenten een traject om:

  • concrete instrumenten en acties ter bestrijding van kinderarmoede te ontwerpen en

  • een participatieve methodiek te ontwikkelen om op lokaal niveau kinderarmoede aan te pakken en te voorkomen.

Meer info

 

bottom of page