top of page

Zij aan zij tegen kinderarmoede

Dit project werkt voor en met de gemeenten van het arrondissement Turnhout een beleid uit dat is gericht op de preventie en bestrijding van kinderarmoede.

 

We doorlopen daartoe in enkele pilootgemeenten een traject om:

  • concrete instrumenten en acties ter bestrijding van kinderarmoede te ontwerpen en

  • een participatieve methodiek te ontwikkelen om op lokaal niveau kinderarmoede aan te pakken en te voorkomen.

Daartoe ondernemen we verschillende onderzoeksstappen:

  1. Eerst lijsten de onderzoekers op welke concrete producten en diensten een kind minimaal nodig heeft om gezond en autonoom op te groeien.

  2. Vervolgens bevragen de onderzoekers bij de 27 gemeenten van het arrondissement welke concrete initiatieven er al worden genomen rond het bestrijden van kinderarmoede. Meer in het bijzonder peilen we naar initiatieven op het vlak van financiële, materiële en immateriële steunverlening en gaan we na in welke mate deze beantwoorden aan de criteria van een toegankelijk en preventief beleid. Daarna vragen we eveneens aan Verenigingen waar Armen het woord nemen welke maatregelen inzake kinderarmoede er al worden genomen en welke voor hen een voelbaar verschil uitmaken, en of er op dit vlak nog bijkomende behoeften zijn.

  3. Vervolgens organiseren we een kick-offmoment voor de pilootgemeenten. We brengen die dag de lokale actoren uit de pilootgemeenten samen om te discussiëren over de resultaten van de eerste fasen van het project en om de start van hun traject voor te bereiden.

  4. Daarna krijgt elk pilootgemeente een intensieve procesbegeleiding met het oog op het ontwikkelen van een set van ondersteunende maatregelen voor gezinnen in armoede en om te komen tot een participatieve methodiek om kinderarmoede aan te pakken en te voorkomen.

bottom of page