Welkom bij CEBUD!

UITGELICHT

CEBUD IS

 

het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. Als onderzoeksgroep zijn we verbonden met de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool.

We bouwden de voorbije jaren een unieke expertise op in het onderzoek naar en het gebruik van Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Daarnaast zetten we in onze projecten sterk in op twee andere thema's. In het thema Armoede richten we onze blik op de vraag hoe de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen kan worden bevorderd. In het thema Geld & Gedrag bestuderen we hoe we kunnen komen tot een effectieve budget- en schuldhulpverlening en hoe we de veerkracht van consumenten kunnen aanscherpen

Onze website biedt een inkijk in onze expertise in deze drie domeinen, de producten die we ontwikkelden en de vormingen die we graag in jouw organisatie komen geven.

Geïnteresseerd om samen met ons een project op te zetten? Stuur ons een mailtje met je idee en we nemen contact met je op.

Afbeelding VRT filmpje.PNG

Op het YouTube-kanaal van VRT NWS kan je kijken naar een filmpje over (be)sparen. Onze collega Nele geeft tips & tricks over hoe ook jij je budget onder controle kan krijgen en houden. Voor jongeren, afstudeerders, dertigers, ... Want sparen hoeft écht niet altijd pijn te doen!

De makers creëerden ook al een filmpje waarin ze uitleggen hoe je de keuze kan maken tussen kopen en huren. Als je het ons vraagt, een YouTube-kanaal om in de gaten te houden.

Bekijk hier het filmpje

CEBUD op YouTube

MEER SPAREN ELKE MAAND?

IN DE KIJKER

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

71 jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Artikel 25 hierin benoemt expliciet het recht op een adequate levensstandaard voor iedereen. In 1994 werden de sociale en economische rechten opgenomen in de Belgische Grondwet. Sindsdien hebben onze politici – op elk beleidsniveau - duidelijke verplichtingen om stapsgewijs de voorwaarden te scheppen om elke burger het recht op een behoorlijke levensstandaard te garanderen.

CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-hogeschool, en CSB, het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen, stellen bij de 71e verjaardag van de UVRM vast dat de minimuminkomens van ons land er niet in slagen die adequate levensstandaard te waarborgen. Er bestaat een belangrijk spanningsveld tussen de minimuminkomens en wat gezinnen in België nodig hebben om een menswaardig bestaan te leiden.

​In het dossier 'Menswaardig leven met een minimuminkomen?' vind je een vergelijking van de hoogte van de referentiebudgetten met de hoogte van de minimuminkomens van dit land (minimumloon, minimumwerkloosheidsuitkering, leefloon en inkomensgarantie voor ouderen). Voor heel wat gezinnen volstaan (sommige van) deze inkomens niet om een menswaardig leven te leiden.

Proefproject: Sociale Balans

In september gaven we de aftrap voor het proefproject ‘Sociale Balans’. Hiervoor werkt CEBUD samen ISOM. De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen.

 

Om een GPMI op te stellen en doelstellingen te formuleren op maat van de hulpvrager, is het aangewezen om te vertrekken vanuit een kwaliteitsvolle analyse van de huidige leefsituatie van de cliënt. De Sociale Balans is hiervoor de ideale tool. Hulpverlener en hulpvrager geven een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen. 

 

In de volgende maanden wordt deze tool nauwgezet uitgetest door de OCMW’s van Kasterlee, Olen, Herentals, Grobbendonk, Lille, Vorselaar en Herenthout. Na de testperiode en de definitieve oplevering van de tool, maken we deze gratis beschikbaar voor alle OCMW's.

REMI: praktische training voor (nieuwe) gebruikers

Om OCMW’s optimaal te ondersteunen bij het gebruik van de webapplicatie REMI en speciaal voor nieuwe medewerkers, organiseert CEBUD elk jaar een praktische training in het gebruik van REMI.

Inschrijven doe je hier!

ARTIKEL: Leefbaarheid vergroten op het platteland. Buurtgerichte zorg in twee Kempense Buurten: doel en aanpak

Collega's Tinne en Bérénice publiceerden in juni 2019 een artikel in VIEWZ over hun project Buurtgerichte Zorg. Hierin beschreven ze de opzet en doelstellingen van het project. Goede zorg dicht bij de mensen brengen door contexten en structuren te creëren waarin gemeenschapsgerichte initiatieven ertoe leiden dat mensen zich ondersteund voelen en hierdoor hun zelfredzaamheid vergroten. Dat was de torenhoge ambitie van het project.

 

De uiteindelijke resultaten van het project zijn binnenkort terug te vinden op onze eigen website.

OPINIE: Alles kan beter, ook in de collectieve schuldenregeling

De krant De Standaard publiceerde op 19 april 2019 een artikel onder de titel “Collectieve schuldenregeling leidt te
weinig tot nieuwe start”. Achter deze titel en het korte artikel in de krant gaat een hele problematiek schuil.

Op vraag van het Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht schreven Nele Peeters, onderzoeker CEBUD, en Yves Werbrouck, raadsheer arbeidshof Gent, hierover een opiniestuk. Dit werd in het TIBR gepubliceerd op 19 juli 2019.

PERS: Iedereen verdient vakantie, maar wat als je niet genoeg verdient?

De luchthaven van Zaventem verwacht vandaag de drukste dag van het jaar. Ook op de Europese autowegen zal er dit "zwart weekend" veel passage zijn van vakantiegangers. Toch is reizen financieel gezien niet voor iedereen een evidentie. Wat kost een gezinsreis minimaal en hoe zet Vlaanderen zich in om vakantie betaalbaar te maken voor mensen met een beperkt inkomen?

Om een idee te krijgen van wat een vakantie minimaal kost, kunnen de referentiebudgetten van het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (Thomas More) worden gebruikt. "De budgetten geven aan hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om deel te nemen aan de maatschappij", zegt onderzoekster Bérénice Storms. De organisatie kaart de kloof aan tussen het vereiste en het werkelijke inkomen van een gezin.

In het artikel vind je ons reisbudget voor een vijfdaagse vakantie en hoe dat is samengesteld. Het Steunpunt Vakantieparticipatie licht toe wat zij doen om vakantie voor iedereen mogelijk te maken.

PERS: Met zak kleren buitenwandelen, twee weken later betalen

De winkel buitenwandelen met een volle tas zonder een cent te betalen? Het kan binnenkort bij H&M. Pas twee ­weken later krijg je de rekening ­gepresenteerd. Niet iedereen is opgezet met de vernieuwing.

Collega Ilse verduidelijkte in De Standaard waarom ze geen voorstander is van deze nieuwe optie: wie met een beperkt budget moet rondkomen, komt zo nog meer in de verleiding om aankopen te doen die ze zich niet kunnen veroorloven. Uiteindelijk maakt dat de schuldenlast alleen maar groter.

PERS: Collectieve schuldenregeling leidt te weinig tot nieuwe start (De Standaard)

Op vrijdag 19 april 2019 wijdde De Standaard een voorpagina-artikel aan ons onderzoeksproject Schuldbemiddeling 2.0. We spraken met redactrice Sarah Vankersschaever over onze vaststellingen en de pijnpunten in de procedure van de collectieve schuldenregeling. Zo was er jarenlang voor schuldbemiddelaars en arbeidsrechters geen tool voorhanden om een menswaardig leefgeld te berekenen, nochtans wel een vereiste volgens de wet. Met MELISA dicht CEBUD die lacune en reiken we een instrument aan dat nuttig ingezet kan worden in de schuldbemiddeling. Tegelijkertijd ontwikkelden we heel wat (gratis) tools die helpen om terug greep te krijgen op je budget en dus bijdragen tot het realiseren van een duurzaam budgetmanagement. Deze tools bundelden we op www.effectieveschuldbemiddeling.be. Zo dragen we bij aan de realisatie van een efficiënte en effectieve schuldbemiddeling, waarin personen niet alleen schuldenvrij worden maar het ook kunnen blijven.

  • Meer lezen over MELISA, doe je hier.

  • Meer lezen over het onderzoeksproject, doe je hier.

  • Meer lezen over de tools budgetteringsvaardigheden, doe je hier.

Go tegen gezinsarmoede

De stad Mechelen en CEBUD presenteren trots het boek 'GO tegen gezinsarmoede'. De publicatie bevat de resultaten en de methodiek van het Mechelse GO-team. Dat team krijgt voldoende ademruimte voor het sociaal werk 'pur sang'. En dat loont, bijna alle 122 gezinnen die door het team intensief en integraal worden begeleid, zien hun leefsituatie verbeteren.

Meer weten of de publicatie gratis downloaden? Klik hier.

ARTIKEL: Mensen uit schulden helpen en houden

Schuldbemiddeling helpt mensen uit een financiële put. Maar nadien mogen schulden zich niet opnieuw opstapelen. Schuldenvrij worden is niet hetzelfde als schuldenvrij blijven.

Schuldenvrij worden én blijven lukt pas wanneer mensen beschikken over een menswaardig inkomen en de nodige financiële vaardigheden. Daarom focust het project Schuldbemiddeling 2.0 zowel op het bepalen van een menswaardig leefgeld als op tools die financiële vaardigheden versterken.

PRODUCT: Factsheets OCMW

Op 1 januari 2019 gingen de nieuwe bestuursploegen van alle lokale besturen aan de slag. Dat betekent ook dat er heel wat nieuwe raadsleden zijn en nieuwe leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. In hun beslissingen zullen ze rekening moeten houden met heel wat regelgeving en weetjes betreffende de werking van het OCMW.

Daarom ontwikkelde CEBUD de voorbije maanden factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen. Aan de hand van zestien thema’s geven we relevante inzichten zodat de leden hun taak op een nog beter geïnformeerde manier kunnen uitvoeren.

Please reload