Welkom bij CEBUD!

CEBUD IS

 

het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. Als onderzoeksgroep zijn we verbonden met de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool.

We bouwden de voorbije jaren een unieke expertise op in praktijkgericht onderzoek naar en het gebruik van Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Daarnaast zetten we in onze projecten sterk in op twee andere thema's. In het thema Armoede richten we onze blik op de vraag hoe de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen kan worden bevorderd. In het thema Geld & Gedrag bestuderen we hoe we kunnen komen tot een effectieve budget- en schuldhulpverlening en hoe we de veerkracht van consumenten kunnen aanscherpen

Onze website biedt een inkijk in onze expertise in deze drie domeinen, de producten die we ontwikkelden en de vormingen die we graag in jouw organisatie komen geven.

Geïnteresseerd om samen met ons een project op te zetten? Stuur ons een mailtje met je idee en we nemen contact met je op.

UITGELICHT

Een menswaardig inkomen voor iedereen

Uitnodiging: tien jaar CEBUD!

Een menswaardig inkomen voor iedereen

Op 14 oktober 2021 vieren we tien jaar CEBUD met een feestelijke studiedag. We beloofden een boeiende studiedag, die krijg je ook. Ontdek ons volledige programma en schrijf je snel in.

 

We delen de spotlights met politici, Soe Nsuki en sprekers die een verschil kunnen maken in het sociaal werk van de volgende tien jaar. Ontdek gauw welke sprekers je mag verwachten. 

Lees er alles over op onze webpagina over Tien jaar CEBUD!

NIEUWS

Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

ONDERZOEK

Doeltreffendheid van de minimuminkomens in Vlaanderen

​Kan je menswaardig leven in Vlaanderen met een minimuminkomen? Om die vraag te beantwoorden, vergeleken we de minimuminkomens uit arbeid en sociale bijstand met onze referentiebudgetten.

Je vindt het antwoord en meer  gedetailleerde cijfers in ons dossier.

Open boek

PUBLICATIE

Brochure: Kinderarmoede bestrijden doe je zo. Drie effectieve projectmodellen

Op eigen kracht uit de armoedecirkel klimmen is bijzonder moeilijk. Daarom is er nood aan
een beleid dat deze cirkel helpt doorbreken. Hoewel veel bevoegdheden over de bovenlokale niveaus zijn verspreid, hebben lokale besturen veel hefbomen om zelf de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.

In deze brochure beschrijven we drie effectieve projectmodellen die kinderarmoede écht aanpakken: een inclusieve kinderopvang met oleidingstraject, de inzet van gezinscoaches en een intensieve zwangerschapsbegeleiding.

Brochure gemaakt in opdracht van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting.

Open boek

PUBLICATIE

Working paper: REMI als diagnose-instrument

In deze paper lichten we de REMI-tool toe. Deze werd ontwikkeld om individuele leefsituaties te beoordelen vanuit een gemeenschappelijk behoefte- en analysekader.

 

De tools kan leiden tot een meer gelijkwaardige behandeling van kwetsbare burgers en kan door de hogere overheden worden ingezet als een monitoringsinstrument voor een zachte aansturing en meer stroomlijning van de OCMW’s.

Open boek

PUBLICATIE

Studentenbrochure: studeren in het hoger onderwijs. Hoeveel kost dat?

Als het hoger onderwijs lonkt, wachten je veel keuzes. Aan elke keuze zijn financiële gevolgen verbonden. Op kot of pendelen? HBO5, bachelor of master?

Om je op weg te helpen, bundelen we in deze brochure de minimale kosten die je mag verwachten in het hoger onderwijs.

Open boek

PUBLICATIE

Working paper: The impact of the COVID-19 crisis on expenditures of low-income families in Belgium

De COVID-19-crisis heeft een impact gehad op de koopkracht van gezinnen met een laag inkomen kan vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd. De beperkingen die de bevolking werden opgelegd om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, het inkomensverlies dat veel gezinnen leden en de onzekerheid die de crisis teweegbracht, leidden tot verschuivingen in de koopkracht van huishoudens. In deze paper bestuderen we de impact van de crisis op de consumptie-uitgaven van lageinkomensgezinnen in België.

jason-wong-315542-unsplash_man op ladder

WEBSITE

Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid

SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vervangt de website Effectieve schuldbemiddeling. Hiermee verleggen we de focus naar alles wat nodig is om financieel redzaam te worden en te zijn.

Financiële redzaamheid definiëren we als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. De website bundelt heel wat inzichten en hulpmiddelen die de financiële redzaamheid ondersteunen.

PRODUCT

Sociale Balans

De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen. Hulpverlener en hulpvrager geven samen een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.

Image by Roman Kraft

PERS

CEBUD in het regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord bevat twee beloftevolle passages over armoedebestrijding. Zo wil de regering de laagste uitkeringen optrekken richting armoedegrens én zal ze het gebruik van onze REMI-tool bij lokale besturen stimuleren.

Als onderzoekscentrum zijn we bijzonder trots en dankbaar voor de erkenning van ons wetenschappelijk onderzoek. De aandacht die we al jaren vestigen op het belang van menswaardige inkomens als voorwaarde tot maatschappelijke participatie en de vaststelling dat de huidige minimuminkomens geen menswaardig leven mogelijk maken, krijgt hiermee een langverwacht politiek gevolg.

Het verhogen van de minimuminkomens en het stimuleren van lokale besturen om onze REMI-tool te gebruiken, zal een voelbaar verschil maken voor heel wat inwoners. Lokale besturen krijgen hiermee een diagnose-instrument in handen om individuele leefsituaties gelijkwaardig te beoordelen en op basis hiervan gepaste steun te verlenen.​

 >> MEER NIEUWS