Welkom bij CEBUD!

UITGELICHT

CEBUD IS

 

het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. Als onderzoeksgroep zijn we verbonden met de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool.

We bouwden de voorbije jaren een unieke expertise op in praktijkgericht onderzoek naar en het gebruik van Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Daarnaast zetten we in onze projecten sterk in op twee andere thema's. In het thema Armoede richten we onze blik op de vraag hoe de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen kan worden bevorderd. In het thema Geld & Gedrag bestuderen we hoe we kunnen komen tot een effectieve budget- en schuldhulpverlening en hoe we de veerkracht van consumenten kunnen aanscherpen

Onze website biedt een inkijk in onze expertise in deze drie domeinen, de producten die we ontwikkelden en de vormingen die we graag in jouw organisatie komen geven.

Geïnteresseerd om samen met ons een project op te zetten? Stuur ons een mailtje met je idee en we nemen contact met je op.

Een menswaardig inkomen voor iedereen

Save the date: tien jaar CEBUD!

Een menswaardig inkomen voor iedereen

Dit jaar bestaat CEBUD tien jaar. Om dat te vieren, organiseren we op 14 oktober 2021 een feestelijke studiedag met als centrale thema: Een menswaardig inkomen voor iedereen.

 

We laten de resultaten van ons onderzoek spreken, geven het woord aan politici, reflecteren met Soe Nsuki en zetten de spotlights op sprekers die een verschil kunnen maken in het sociaal werk van de volgende tien jaar. Een uitgebreid programma mag je binnenkort verwachten, maar reserveer alvast donderdag 14 oktober 2021 in je agenda.

Lees meer in onze save-the-date.

Laat hier je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven!

NIEUWS

PRODUCT

Sociale Balans

De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen. Hulpverlener en hulpvrager geven samen een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.

WEBSITE

Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid

SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vervangt de website Effectieve schuldbemiddeling. Hiermee verleggen we de focus naar alles wat nodig is om financieel redzaam te worden en te zijn.

Financiële redzaamheid definiëren we als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. De website bundelt heel wat inzichten en hulpmiddelen die de financiële redzaamheid ondersteunen.

PERS

CEBUD in het regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord bevat twee beloftevolle passages over armoedebestrijding. Zo wil de regering de laagste uitkeringen optrekken richting armoedegrens én zal ze het gebruik van onze REMI-tool bij lokale besturen stimuleren.

Als onderzoekscentrum zijn we bijzonder trots en dankbaar voor de erkenning van ons wetenschappelijk onderzoek. De aandacht die we al jaren vestigen op het belang van menswaardige inkomens als voorwaarde tot maatschappelijke participatie en de vaststelling dat de huidige minimuminkomens geen menswaardig leven mogelijk maken, krijgt hiermee een langverwacht politiek gevolg.

Het verhogen van de minimuminkomens en het stimuleren van lokale besturen om onze REMI-tool te gebruiken, zal een voelbaar verschil maken voor heel wat inwoners. Lokale besturen krijgen hiermee een diagnose-instrument in handen om individuele leefsituaties gelijkwaardig te beoordelen en op basis hiervan gepaste steun te verlenen.​

ONDERZOEK

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

Kan je menswaardig leven met een minimuminkomen? Om die vraag te beantwoorden, vergeleken we de minimuminkomens uit arbeid en sociale bijstand met onze referentiebudgetten.

Je vindt het antwoord en meer  gedetailleerde cijfers in het dossier hieronder en in onze nieuwsbrief.

PUBLICATIE

Working paper: REMI als diagnose-instrument

In deze paper lichten we de REMI-tool toe. Deze werd ontwikkeld om individuele leefsituaties te beoordelen vanuit een gemeenschappelijk behoefte- en analysekader.

 

De tools kan leiden tot een meer gelijkwaardige behandeling van kwetsbare burgers en kan door de hogere overheden worden ingezet als een monitoringsinstrument voor een zachte aansturing en meer stroomlijning van de OCMW’s.

PERS

Sociologen pleiten voor financiële bonus voor alle lage-inkomensgezinnen. Huishoudbudgetten en sociale minima in lockdown

In een samenwerking met het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de UAntwerpen gingen we na in hoeverre de sociale minima toereikend waren tijdens de lockdownperiode, en welke effecten de genomen overheidsmaatregelen hadden.

Daaruit bleek dat de minimumlonen en uitkeringen voor tijdelijk werklozen tijdens de lockdownperiode niet voldoende waren om menswaardig te kunnen leven. Daardoor werden uitgaven uitgesteld, hoewel heel wat gezinnen geen marge hebben om die later wel te betalen.

We pleiten daarom voor een bonus voor alle lage-inkomensgezinnen en voor de uitbreiding van de huurpremie zodat overlevings-schulden vermeden kunnen worden.

 >> MEER NIEUWS