top of page

Aan de slag met REMI: inhouseworkshop voor OCMW's

Deze workshop is bedoeld voor OCMW's die (willen) werken met de onlinetool REMI. REMI biedt op een eenvoudige manier inzicht in de behoeftigheid van de cliënt.

REMI laat maatschappelijk werkers toe om op maat van iedere cliëntsituatie referentiebudgetten te berekenen waaraan individuele situaties kunnen worden getoetst. Zo zal dezelfde cliëntsituatie in verschillende OCMW’s tot eenzelfde referentiebudget leiden en zullen verschillende cliëntsituaties binnen hetzelfde OCMW tot verschillende referentiebedragen leiden. Het gebruik van REMI leidt bijgevolg tot meer eenvormigheid tussen en binnen OCMW’s in het toekennen van aanvullende steun.

 

2 à 3 uur

Eenheidsprijs: vanaf 200 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

Daarnaast biedt REMI ook enkele voordelen voor maatschappelijk werkers en OCMW-raadsleden. De gedetailleerde output van REMI geeft een overzicht van vaste kosten, leefkosten en reserveringsuitgaven die noodzakelijk zijn om een leven te kunnen leiden in menselijke waardigheid. Hiermee wordt duidelijk welke inspanningen door het OCMW en de cliënt kunnen worden geleverd om een menswaardig inkomen te garanderen. Uit feedback van o.a. OCMW-raadsleden blijkt dat deze output toelaat om beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over het al dan niet toekennen van aanvullende steun. REMI draagt bovendien bij tot het voeren van een degelijk inkomensonderzoek.

 

REMI is dus een zinvolle aanvulling in de praktijk van de begeleiding van cliënten door maatschappelijk werkers en leidt tot een meer rechtvaardige dienstverlening van de OCMW’s.

Na een korte introductie over de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen ga je aan de slag met REMI.

bottom of page