top of page

Aan de slag met MELISA: inhouseworkshop voor schuldbemiddelaars

Deze workshop is bedoeld voor schuldbemiddelaars, arbeidsrechters, gerechtsdeurwaarders of andere juridische actoren betrokken in schuldafbouwtrajecten die (willen) werken met de onlinetool MELISA.

Het leefgeld waarover een schuldenaar mag beschikken tijdens een schuldafbouwtraject dient volgens de wet op de collectieve schuldenregeling (CSR) een menswaardig bestaan te garanderen. De hoogte van een menswaardig leefgeld is echter niet bepaald in wet- en regelgeving. Hierdoor hebben schuldbemiddelaars en rechters geen geschikte norm ter beschikking.

Om schuldbemiddelaars en rechters te ondersteunen in hun taak om op maat van iedere cliëntsituatie een menswaardig leefgeld te bepalen, ontwikkelde CEBUD de rekentool MELISA, menswaardig leven in schuldafbouw. Deze rekentool is

2 à 3 uur

Eenheidsprijs: vanaf 200 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

gebaseerd op de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie, en laat toe te bepalen hoeveel leefgeld er moet worden voorzien opdat personen met schuldenlast een menswaardig leven kunnen leiden. Tegelijkertijd resulteert MELISA in een budgetoverzicht dat handvatten biedt aan personen met schuldenlast om het budget (opnieuw) in eigen handen te nemen.

Zo creëert de tool een gestructureerd overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven, en wordt door de vergelijking van de reële uitgaven met referentiebedragen duidelijk voor welke uitgavecategorieën er over- of onderbestedingen zijn. Om de financiële vaardigheden te versterken, is het maandoverzicht zodanig opgesteld dat het helpt om het gezinsbudget (opnieuw) zelfstandig te beheren én biedt het de mogelijkheid om aan te geven of een uitgavepost door de schuldbemiddelaar dan wel door de schuldenaar wordt beheerd. Hierdoor is in de loop van een procedure CSR een geleidelijke overgang van een strikter budgetbeheer naar een minder gecontroleerde budgetbegeleiding mogelijk.

Na een korte introductie over de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie ga je aan de slag met MELISA.

bottom of page