top of page

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

Onderzoek

REMI is een webapplicatie die toelaat om concrete leefsituaties te spiegelen aan de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Dit instrument werd uitgetest bij een twaalftal Belgische OCMW’s. Onderzocht werd wat de meerwaarde kan zijn voor maatschappelijk werkers, raadsleden en cliënten wanneer de tool wordt gebruikt in de financiële hulpverlening.

In nauwe samenspraak met een gebruikersgroep ontwikkelden we de webapplicatie, REMI (REferentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen). Die laat toe om concrete leefsituaties te spiegelen aan de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. REMI kan door hulpverleners worden gebruikt voor het toekennen van aanvullende steun of voor het bepalen van leefgelden in het kader van de schuldhulpverlening. REMI laat toe om in nauwe samenspraak met de cliënt, individuele situaties te toetsen aan de menselijke waardigheid zodat duidelijk wordt welke inspanningen het OCMW en de cliënt kunnen leveren met het oog op het garanderen van een menswaardig inkomen. De output is een, op maat van iedere cliënt, haalbaar budgetoverzicht van vaste kosten, leefkosten en reserveringsuitgaven die noodzakelijk zijn om een leven te kunnen leiden in menselijke waardigheid.

 

Resultaten

Dat dit instrument een aantal bijzondere kwaliteiten heeft blijkt uit dit onderzoek dat in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie werd uitgevoerd bij een twaalftal Vlaamse, Waalse en Brusselse OCMW’s. Ten eerste reikt het instrument uniforme criteria aan om een menswaardig inkomen te becijferen, maar houdt het daarbij ook rekening met de individuele kenmerken van elke cliënt. Dat er nood is aan dit soort uniforme criteria mag duidelijk blijken uit de grote diversiteit in steuntoekenningen tussen en binnen OCMW’s. Ten tweede kan REMI een leidraad zijn voor de hulpverleners om op gestructureerde wijze informatie te verzamelen over (de inkomsten en uitgaven van) een cliënt, kan het worden ingebouwd in de begeleiding om de competenties van cliënten te versterken en kan het leiden tot een sensibilisering van politieke beleidsmakers.

bottom of page