top of page

Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur

Het doel van het project is om, vertrekkend van de resultaten van het verkennend onderzoek, een onderbouwde, toepasbare methode uit te werken die de VMM/WaterRegulator toelaat om:

  • de betaalbaarheid van de integrale waterfactuur in Vlaanderen voldoende gedetailleerd én objectief in kaart te brengen;

  • de evolutie van de betaalbaarheid in de toekomst op te kunnen volgen;

  • impactsimulaties van mogelijke wijzigingen aan de structuur en tarieven te kunnen uitvoeren

Het project wordt grotendeels uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. CEBUD is uitvoerder van één deelaspect van de studie. Het project bestaat uit twee fases, die elk nog eens zijn onderverdeeld in twee subfases.

CEBUD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eerste luik van de eerste fase. Daarin worden de achtergrondgegevens verzameld die nodig zijn om de normatieve betaalbaarheidsindicator te updaten, terug te projecteren in de tijd, en regionaal te specifiëren. De methode om dit te doen zal gedetailleerder zijn voor recente jaren en ruwer verlopen voor de periode 2005-2010, gezien de beschikbaarheid van nauwkeurigere brongegevens voor de recentere periode. Voor de update van de normatieve betaalbaarheidsindicator zal worden gebruik gemaakt van de VITO-studie (De Nocker L, Broekx S., Vanhulsel M., Botterman S. Moris, A., Debusscher, M., 2016)  en de waterfacturatiegegevens van de VMM.

bottom of page