top of page

Wie zoekt die vindt. Proactief onderbescherming bestrijden via mobiele sociaalinfopunten

Heel wat mensen in armoede en andere kwetsbare groepen (mensen met een handicap, ouderen,…) krijgen niet de gepaste hulpverlening of niet de financiële tegemoetkomingen waarop ze recht hebben.

 

Om hieraan te verhelpen trekken maatschappelijk werkers en opbouwwerkers van het OCMW van Balen naar de plaats waar onderbeschermde personen en gezinnen wonen, meer in het bijzonder naar aandachtsbuurten in hun gemeente.

Via een mobiel sociaalinfopunt willen we naar de meest kwetsbare mensen in Balen toestappen en ervoor zorgen dat ze aan hun rechten komen en/of doorverwezen worden naar de juiste zorg- en hulpverlening, in een aantal gevallen zullen we ook echt de voordeur moeten helpen openzetten en bij mensen op huisbezoek gaan.

Het is de expliciete doelstelling van het project om de definitieve, ontwikkelde instrumenten, methodieken en het aangekochte materiaal ter beschikking te stellen aan de 27 Kempense OCMW’s.

Het mobiel sociaalinfopunt kreeg de naam ViA: Vragen, Informatie en Advies.

Banner leader.jpg

Lees meer over ViA in De Gazet van Antwerpen

Logo_1.2_VIA.png
bottom of page