top of page

29 februari: wat levert een schrikkeldag op?

366 dagen in 2016

De meeste mensen ervaren de maand februari doorgaans als een financieel rustpunt. Deze maand valt na de decembermaand waarin men vaak heel wat extra uitgaven doet voor de feestdagen, en na de maand januari waarin ook de soldenperiode met bijhorende meeruitgaven valt. Daarnaast telt februari de meeste jaren slechts 28 dagen, wat maakt dat heel wat gezinnen op het eind van de maand toch wel meer overhouden dan op het einde van een maand met pakweg 31 dagen. Om de vier jaar telt februari echter 29 dagen. Wat betekent die schrikkeldag voor het budget van huishoudens?

 

De meeste werknemers in loondienst ontvangen een maandloon. Zij zullen in februari 2016 dus één dag extra werken voor hetzelfde loon, terwijl zij tegelijkertijd een aantal meeruitgaven hebben voor bijvoorbeeld voeding, vervoer, verwarming of elektriciteit op deze schrikkeldag. Tegelijk zijn er ook periodieke uitgaven zoals een tv-abonnement waarvan in 2016 iedereen een dag extra gebruik kan maken. Levert zo’n schrikkeldag aan het eind van de rit nu eigenlijk extra kosten of voordelen op, in vergelijking met een reguliere februarimaand? CEBUD rekende dit uit en baseerde zich hiervoor op de minimaal noodzakelijke uitgaven voor Vlaamse gezinnen.

 

Wat kost een extra dag?

Om gezonde voeding te kunnen bereiden is minimaal 5 euro per dag per volwassene nodig. Een schrikkeldag kost dus aan eten minimaal 5 euro extra per jaar voor een alleenstaande en 19 euro per jaar voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. Extra kosten zijn er ook om de woning op deze schrikkeldag te verwarmen, te verlichten en van water te voorzien, deze kost bedraagt minimaal 3,5 euro à 6,5 euro, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Daarnaast gebruik je extra zeep, tandpasta, toiletpapier, schoonmaakproducten en waspoeder, en zorg je die dag ook voor extra afval. Wanneer je gebruik maakt van een prepaid kaart voor je telefoon moet je ook rekening houden met een extra dag gebruik. Alles bij elkaar zijn deze diverse extra uitgaven goed voor een meeruitgave tussen 1,5 euro voor een alleenstaanden en bijna 5 euro per jaar voor een gezin met twee kinderen. Wanneer je beschikt over een eigen wagen moet je ook rekening houden met extra uitgaven voor benzine en slijtage (ongeveer 5,6 euro).

 

Welke voordelen levert zo’n extra dag op?

Als je een woning huurt of een hypotheek afbetaalt kan je voor hetzelfde maandbedrag een extra dag ‘genieten’ van je woning. Als we hiervoor de mediane huurprijs van een kwaliteitsvolle woning in Vlaanderen rekenen voor een alleenstaande (556 euro) en een gezin met twee kinderen (657 euro) dan levert een extra dag gebruik van de woning een voordeel op tussen 18 en 21,5 euro. Ook voor je brand-, gezondheids-, familiale en andere verzekeringen heb je in principe een dag extra dekking voor dezelfde prijs, net zoals je ook een dag extra kan genieten van de voordelen van je internet- en tv-abonnement. Je kan ook een dag extra reizen met je Lijn abonnement en met hetzelfde lidgeld voor sportclubs, verenigingen en de bibliotheek doe je in 2016 een extra dag voordeel. Indien je een auto nodig hebt, ben je in 2016 ook 366 dagen in plaats van 365 dagen verzekerd voor je wagen en betaal je ook hetzelfde bedrag aan wegenbelasting.

 

Kosten en baten uitgaven

Gerekend op basis van de minimale kost voor noodzakelijke gezinsuitgaven, levert een schrikkeldag voor een alleenstaande die geen auto nodig heeft om voldoende mobiel te zijn ongeveer 22 euro voordeel op tegenover 10 euro extra kosten, wat maakt dat de eindbalans op ongeveer 12.5 euro voordeel komt. Een alleenstaande die wel een auto nodig heeft kijkt aan tegen een voordeel van ongeveer 9 euro voor de schrikkeldag. Voor een koppel met twee kinderen zonder auto liggen de extra kosten (30,5 euro) ongeveer even hoog als de voordelen (31 euro), wanneer het gezin beschikt over een auto is er een kleine meerkost van ongeveer 2,5 euro voor de extra dag.

 

Hoeveel de eindbalans voor ieder gezin overslaat in de ene of andere richting is natuurlijk afhankelijk van de reële uitgaven van het gezin. Hebben gezinnen hogere vaste kosten zoals voor huur, afbetaling van de woning, afbetaling van de auto of verzekeringen, en proberen ze hun dagelijkse kosten zoveel als mogelijk te beperken, dan levert zo’n schrikkeldag voor hen iets meer op dan wanneer gezinnen minder vaste kosten hebben, omdat bijvoorbeeld hun woning al is afbetaald is, of dan wanneer gezinnen hogere dagelijkse uitgaven hebben. Eenpersoonshuishoudens besteden traditioneel een groot aandeel van hun budget aan vaste uitgaven en ervaren dus minder financiële nadelen van een schrikkeldag. Ook het inkomen speelt een rol: koppels met twee kinderen uit de hogere inkomensgroepen besteden relatief gezien een groter deel van hun budget aan ‘dagelijkse’ uitgaven en hebben bijgevolg extra kosten door een schrikkeldag in vergelijking met koppels met kinderen uit de lagere inkomensgroepen.

 

Een dag extra inkomsten?

Als werknemer met een vast maandloon werk je in een schrikkeljaar doorgaans een extra dag voor hetzelfde loon, in vergelijking met een jaar met maar 365 dagen. In 2016 blijken er echter maar evenveel werkdagen in het jaar te zitten in vergelijking met 2015 (nl. 253) (De Standaard, Schrikkeljaar telt geen extra werkdag, 5 januari 2016) waardoor je als werknemer geen dag extra ‘gratis’ werkt. Wanneer je echter zelfstandige bent of op uurbasis wordt betaald, dan levert deze extra dag mogelijk extra inkomsten. Zo kan het financiële totaalplaatje van een schrikkeldag best positief uitvallen. 

 

Klik hier voor een tabel met overzicht van extra uitgaven voor een schrikkeldag.

 

 

bottom of page