top of page

Op locatie

2019 - 2018  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011  -  2010  -  2009

WAAR VIND JE ONS BINNENKORT?

20/05/2019: Lerend Netwerk REMI - Brussel

11/06/2019: Infomoment Praktisch aan de slag met het samenwerkingsprotocol CSR - BIZ Kempen - Turnhout

17/06/2019: Infomoment Praktisch aan de slag met het samenwerkingsprotocol CSR - BIZ Kempen - Geel

18/06/2019: Vorming effectieve schuldhulpverlening - Steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Molenbeek

21/06/2019: Opening dialoogtafels 'Cliënt en schuldhulpverlening' - BIZ Oost-Brabant - Leuven

25/06/2019: Toelichting REMI - OCMW Balen

2019

2019

7.

Zevende item. Voeg hier eigen tekst toe of koppel informatie vanuit je verzameling.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2018

 

 • Mertens, T. (2018/12/18). Praktijksessie REMI: Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. CEBUD, Thomas More Geel.

 • Storms, B. (2018/12/11). Over de doeltreffendheid van de minimuminkomens en hoe de OCMW’s referentiebudgetten kunnen gebruiken als maatstaf om individuele leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. Gastcollege Masterstudenten Sociologie en Sociaal Werk, UAntwerpen.

 • Mertens, T. (2018/12/05 en 2018/12/04). Het belang van rechten verkennen en aanpak. Gastcollege voor studenten Sociaal Werk van de Thomas More-Hogeschool te Geel.

 • Geboers, E. en Storms, B. (2018/11/27) Referentiebudgetten en hun gebruik voor wetenschappelijke en maatschappelijke doeleinden. Brussel: FOD Financiën

 • Storms, B. (2018/11/26) REMI & Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Hasselt: Sociaal Huis

 • Storms, B., Vromans, S. (2018/11/22) Lokaal cliëntenoverleg: van concept naar praktijk. Lezing op studiedag MDO in perspectief. Het multidisciplinair overleg, een krachtige methodiek in geïntegreerde zorg. Herentals, SEL Kempen

 • Peeters, N. (2018/11/20). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als richtlijn voor een menswaardig leefgeld. Lezing op de studienamiddag 'Menswaardig leefgeld in schuldafbouw'. Die Keure Opleidingen. Roeselare

 • Cornelis, I. & Van Thielen, L. (2018/11/20). Rekentool MELISA: menswaardig leven in schuldafbouw. Lezing op de studienamiddag 'Menswaardig leefgeld in schuldafbouw'. Die Keure Opleidingen. Roeselare

 • Storms, B. (2018/11/06) REMI & Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Herentals: Sociaal Huis

 • Geboers, E., Storms, B. (2018/11/06) REMI & Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Tongeren: De Semper

 • Geboers, E. & Mertens, T. (2018/10/18). REMI en de referentiebudgetten, OCMW Oud-Turnhout

 • Mertens, T. (2018/10/08). REMI en de referentiebudgetten, OCMW Tienen

 • Storms, B. (2018/10/08). Sociaal onderzoek en rechten uitputten. OCMW Grimbergen

 • Geboers, E., Storms, B. (2018/09/24) Het gebruik van de Belgische referentiebudgetten. Brussel: POD mi.

 • Storms, B. (2018/09/18). The use of reference budgets by a variety of stakeholders in Belgium. EMIN: Peer Review on the use of Reference Budgets for Policy Purposes.

 • Storms, B., Goedemé, T. (2018/09/18). Reference budgets: current approaches and comparability. EMIN: Peer Review on the use of Reference Budgets for Policy Purposes

 • Storms, B. (2018/09/12). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Brussel: nationale ouderenraad.

 • Storms, B. (2018/06/27). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Van richtnormen voor de Kempen naar crossnationaal vergelijkbare referentiebudgetten voor Europa. Amsterdam: Science Works

 • Mertens, T. (2018/06/18). Een gezinsvriendelijk Olen, Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning Olen, Olen

 • Mertens, T. (2018/05/31). Een gezinsvriendelijk Olen, College Burgemeester en schepenen Olen, Olen

 • Van Hullenbusch, E., Storms, B. (2018/05/30). Reference Budgets: A minimum threshold for social inclusion. Sevilla: European Social Network.

 • Mertens, T. (2018/05/28). Relatie tussen armoede en eenzaamheid bij jongeren: verslag van een studentenproject, SIMILES, OPZ Geel

 • Storms, B., Cornelis, I., Van Thielen, L., Mertens, T. (2018/04/24). Studiedag Schuldbemiddeling 2.0 , Leuven

 • Mertens, T. (2018/05/03). Een gezinsvriendelijk Olen, Raad voor maatschappelijk welzijn Olen, Olen

 • Mertens, T. (2018/01/26). De kosten van kinderen, Congres SOS Schulden op school, Brussel

 • Peeters, N. (2018/01/26). Een blik op armoede en onderwijs. Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Drie workshops op de pedagogische studiedag voor leerkrachten secundair onderwijs. Heist-op-den-Berg.

 • Cornelis, I. (2018/01/26). Het waarom en hoe van financiële educatie. Drie workshops op de pedagogische studiedag voor leerkrachten secundair onderwijs. Heist-op-den-Berg.

2017

 • Mertens, T. (2017/11/15). REMI: Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Gastcollege voor studenten Sociaal Werk van de Odisee-Hogeschool te Brussel

 • Peeters, N. (2017/11/07). Menswaardig leven en schulden afbetalen. Lezing op de studienamiddag Uitdagingen en oplossingen in de schuldhulpverlening. Die Keure Opleidingen. Mechelen

 • Van Thielen, L. & Peeters, N. (2017/10/17). Rechten uitputten: het voorkomen van onderbescherming. Gastcollege voor studenten derde fase Maatschappelijke Dienstverlening. Sociaal Werk Thomas More. Geel

 • Storms, B. (2017/09/14). Belgian Reference Budgets for adequate social participation and their use as a flexible benchmark to evaluate the adequacy of minimum income protection. Lisbon: Espanet conference

 • Mertens, T. (2017/06/16). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Lennik: OCMW 

 • Peeters, N. (2017/06/01). Menswaardig leven in Vlaanderen en de logica van (on)gezond financieel gedrag. Heist-op-den-Berg: OCMW en sociaal werkveld

 • Mertens, T. (2017/05/29). Gezinnen met een beperkt inkomen tekenen mee het beleid uit. Hoe aan de slag gaan met de methodiek van het waarderend onderzoek? Turnhout: workshop tijdens inspiratienamiddag ‘Zij aan zij tegen kinderarmoede’, CEBUD en Welzijnszorg Kempen

 • Mertens, T. (2017/05/29). Zij aan zijn tegen kinderarmoede. Ervaringen uit de pilootgemeenten. Turnhout: plenaire lezing tijdens inspiratienamiddag ‘Zij aan zij tegen kinderarmoede’, CEBUD en Welzijnszorg Kempen.

 • Peeters, N. (2017/05/29). Tiny krijgt een fiets. Tiny aan zee. Maar wat als je niet Tiny heet? Wat kost een kind? Turnhout: plenaire lezing tijdens inspiratienamiddag ‘Zij aan zij tegen kinderarmoede’, CEBUD en Welzijnszorg Kempen.

 • De Schutter, J., Penne, T., Storms, B. (2017/05/22) Hoeveel bedraagt de minimale kostprijs voor energie in Vlaanderen?  Werkgroepvergadering Energie & Armoede, Brussel: EANDIS

 • Peeters, N. & Cornelis, I. (2017/03/30). Schuldbemiddeling 2.0, tools bij het bepalen van het leefgeld in de CSR. Workshop op West-Vlaams Trefmoment Collectieve Schuldenregeling. BIZ West-Vlaanderen. Roeselare

 • Cornelis, I. (2017/01/12). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Krachtengericht hulpverlenen: handvaten voor de praktijk van een sociale dienst. OCMW Willebroek, Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek.

 • Mertens, T. (2017/01/16). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Kortrijk: OCMW 

 • Mertens, T. (2017/01/11). Kosten van kinderen. Project veilige kindertijd. Geel: Welzijnszorg Kempen.

2016

 • Cornelis, I. (2016/11/25). Financieel risicogedrag bij jongeren. Studiedag Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0: Een antwoord op nieuwe maatschappelijke uitdagingen? De Cocon, Gent.

 • Cornelis, I. (2016/10/04). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Krachtengericht hulpverlenen: handvaten voor de praktijk van een sociale dienst. CEBUD, Thomas More Geel.

 • Cornelis, I. (2016/06/10). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Krachtengericht hulpverlenen: handvaten voor de praktijk van een sociale dienst. CEBUD, Thomas More Antwerpen.

 • Cornelis, I. (2016/05/26). Financieel risicogedrag bij adolescenten. Workshop BV-OECO 'voorkomen van financiële problemen bij jongeren', FOD Economie, Brussel.

 • Cornelis, I. (2016/03/21). Menswaardig leven, overlevingsstrategieën en financieel gedrag van jongeren. CAW Oost-Vlaanderen, Dendermonde

 • Geboers, E. & Storms, B. (2016/04/26). Effectief budgetmanagement. Brussel: Observatoire du Crédit

 • Mertens, T. (2016/12/01). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Sociaal onderzoek in het kader van RMI en RMH en rechten uitputten. OCMW Willebroek, Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek.

 • Mertens, T. (2016/11/29). REMI: Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Workshop voor studenten Sociaal Werk. Sociaal Werk, Geel.

 • Mertens, T. (2016/09/27). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Sociaal onderzoek in het kader van RMI en RMH en rechten uitputten. CEBUD, Thomas More Geel.

 • Mertens, T. (2016/06/03). Handvaten voor een deskundige en krachtengerichte financiële hulpverlening binnen het OCMW: Sociaal onderzoek in het kader van RMI en RMH en rechten uitputten. CEBUD, Thomas More Antwerpen.

 • Mertens, T. (2016/01/29). Praktijksessie REMI: Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. CEBUD, Thomas More Antwerpen.

 • Peeters, N., Cornelis, I. & Van Thielen, L. (2016/11/15). Schuldbemiddeling 2.0. Innovatieve tools voor efficiëntie- en effectiviteitswinsten in de schuldbemiddeling. Expertgroep CEBUD, Antwerpen

 • Peeters, N. & Mertens, T. (2016/06/23). Gezinnen met een beperkt inkomen tekenen mee het beleid uit. Workshop op netwerkdag "Samen huis van het kind". Welzijnszorg Kempen, Turnhout.

 • Peeters, N. & Mertens, T. (2016/06/16). Samen strijden tegen kinderarmoede. Welzijnszorg Kempen, Geel.

 • Peeters, N. (2016/04/21). Schulden afbetalen en menswaardig leven. Referentiebudgetten voor een menswaardig leven. Studiereeks voor schuldbemiddelaars. Hasselt: Confocus

 • Peeters, N. (2016/03/24). Schulden afbetalen en menswaardig leven. Referentiebudgetten voor een menswaardig leven. Studiereeks voor schuldbemiddelaars. Gent: Confocus

 • Peeters, N. (2016/03/15). Panelgesprek ‘Waarom groepswerk goed is voor de deelnemers, jou en je collega’s’ met Kathinka Rijk, Nele Peeters, Lieze Valenberghs, Mikâil Ilgazoglu en moderator Kevin Verborgt. Studiedag CEBUD ‘Omdat je geld telt!’. Mechelen: Thomas More campus De Vest

 • Peeters, N. (2016/03/15) Omdat je geld telt! Het hoe en waarom van een onderzoek naar groepswerking rond budgetteringsvaardigheden. Studiedag CEBUD ‘Omdat je geld telt!’. Mechelen: Thomas More campus De Vest

 • Storms, B. (2016/05/10). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Tremelo: OCMW 

 • Storms, B. (2016/05/03). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW praktijk: naar een meer uniforme en rechtvaardige uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening. UA (Master Sociaal Werk): handelingsmodellen

 • Storms, B. (2016/04/19). Verdere coördinatie en stroomlijning van de OCMW-praktijk. Studiedag 40 jaar OCMW & Bijstand. Brussel: Academie voor Wetenschappen

 • Storms, B. (2016/04/7). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Linkebeek: OCMW 

 • Storms, B. (2016/03/15). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Lier: OCMW 

 • Storms, B. (2016/11/15). Terug- en vooruitblik op CEBUD. Expertgroep CEBUD, Antwerpen

 • Storms, B. (2016/03/1). Wat heeft een gezin minimaal nodig? een menswaardig inkomen voor ouderen. Geel: Universiteit Derde Leeftijd

 • Storms, B. (2016/02/29). Gezinsbudget en huisvesting. Geel: Thomas More (2BA Bouw)

 • Storms, B. (2016/02/25). Wat heeft een gezin minimaal nodig? een menswaardig inkomen voor ouderen. Retie: Okra

 • Storms, B. (2016/01/20). REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Leuven: IGO

 • Storms, B. (2016/01/18). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een menswaardig inkomen voor ouderen. Aarschot: OKRA

 • Storms, B. (2016/01/14). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een menswaardig inkomen voor ouderen. Herentals: De Fakkel

 • Vandervoort, B. (2016/11/17). Kookschort aan en gaan. Workshop op Hogeschoolcongres Thomas More, Campus Geel

2015

 • Cornelis, I. & Storms, B. (07/12/2015). CEBUD-onderzoek naar de ‘minimale’ referentiebudgetten, overlevingsstrategieën en financieel risicogedrag bij jongeren. Brussel: Het irrationele financiële gedrag van consumenten, studiedag georganiseerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Cornelis, I., (04/12/2015). Bovenminimale referentiebudgetten: bestedingspatronen van Belgische gezinnen in kaart gebracht. Lunchseminarie Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UA)

 • Goedemé, T., Storms, B. (09/2/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Van richtnormen voor de Kempen naar cross-nationaal vergelijkbare referentiebudgetten voor Europa. Brussel: VLHORA

 • Mertens, T. (6/6/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Retie

 • Mertens, T. (22/5/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Beerse

 • Mertens, T. (21/5/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Geel

 • Mertens, T. (18/5/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Meerhout

 • Mertens, T. (13/5/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Vorselaar

 • Peeters, N. en Storms, B. (09/12/2015). Competentieversterkend werken met cliënten in de schuldhulpverlening. In groep en taakgericht. Thomas More: Sociaal Werk, 3e bachelor

 • Peeters, N. (24/11/2015). Toelichting project ‘Samen strijden tegen kinderarmoede’ en oproep tot medewerking vanuit de Geelse scholen, Geel: Onderwijsraad

 • Peeters, N. (13/10/2015). Succesfactoren voor duurzame gedragsverandering. Werken met contracten. POD mi. Werkgroep Sociale Activering

 • Peeters, N. & Mertens, T. (29/9/2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Wat kost een kind? Toelichting voor de stuurgroep ‘kinderarmoede’ in Turnhout

 • Peeters, N. (3/2/2015). Toelichting bevraging gemeenten & OCMW’s en Verenigingen waar armen het woord nemen over de (lokale en regionale) initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede, Kick-off pilootgemeenten Kinderarmoede bestrijden in de provincie Antwerpen. Vorselaar: dienstencentrum

 • Penne, T., Storms, B. (14/9/2015). Hoe (on)mogelijk is rondkomen met een minimuminkomen? De impact van kostenverlagende maatregelen. Antwerpen: Studiedag Vlaams armoedesteunpunt

 • Storms, B. (15/12/2015). Referentiebudgetten en krachtige en gerichte hulpverlening. Boeiend infomoment. Gent: OCMW

 • Storms, B. (08/12/2015). Referentiebudgetten en krachtige en gerichte hulpverlening. Boeiend infomoment. Hasselt: Huis van de mens

 • Storms, B. (01/12/2015). Referentiebudgetten en krachtige en gerichte hulpverlening. Boeiend infomoment. Leuven: WZC Booghuys

 • Storms, B. (24/11/2015). Referentiebudgetten en krachtige en gerichte hulpverlening. Boeiend infomoment. Antwerpen: Thomas More

 • Storms, B. (15/11/2015). Hoeveel inkomen hebben gezinnen met kinderen minimaal nodig om adequaat aan de samenleving te kunnen deelnemen. Beerse: Academische Zitting De watertoren

 • Storms, B. (13/11/2015) Wat heeft een gezin minimaal nodig om rond te komen? Referentiebudgetten voor sociale participatie. Vorselaar: 11-11-11 campagne

 • Storms, B. (28/10/2015). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Gastcollege UAntwerpen

 • Storms, B. (15/10/2015) REMI. Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar een bruikbaar instrument voor het werkveld. Herent: IGO Leuven

 • Storms, B. (13/10/20153). Pilot project: developing a common methodology to construct cross-nationally comparable reference budgets in Europe. Paris: ONPES

 • Storms, B., (12/6/2015). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Kasterlee: Orde van de prins.

 • Storms, B., Penne, T. (06/5/2015). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een menswaardig inkomen voor ouderen. Brussel: Nationale adviesraad ouderen

 • Storms, B., Cornelis, I. & Peeters, N. (17/3/2015) Wat is een menswaardig inkomen? Referentiebudgetten in de OCMW-praktijk, Antwerpen: 10 jaar Master Sociaal Werk

 • Storms, B., (02/3/2015). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Dessel: OCMW

 • Storms, B., Penne, T., Vandelanoote, D., Van Thielen, L., (25/2/2015). De doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming. Wat kan worden geleerd van referentiebudgetten? Brussel: Open Platformdag Belgisch Platform tegen Armoede en sociale uitsluiting EU2020

 • Storms, B. (03/2/2015). Menswaardig leven en de kosten van kinderen. Kick-off pilootgemeenten Kinderarmoede bestrijden in de provincie Antwerpen. Vorselaar: dienstencentrum

 • Thijs, P. (18/3/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Sociaal Huis Kuurne

 • Thijs, P. (17/3/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW Balen

 • Thijs, P. (04/3/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW Lennik

 • Thijs, P. (03/3/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW Keerbergen

 • Thijs, P. (02/3/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Sociaal Huis Malle

 • Thijs, P. (03/2/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW Liedekerke

 • Thijs, P. (02/2/2015). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW Linkebeek

 

 

2014

 • CEBUD (14/01/2014). Studiedag Menswaardig Leven. Brussel: Vlaams Parlement

 • Cornelis, I. (24/10/2014). CEBUD and financial resilience. Face-to face tweedaagse community service engineers, Geel

 • Cornelis, I. (6/10/2014). Financieel risicogedrag bij jongeren. Pedagogische studiedag KSOM. Mol

 • Cornelis, I. (26/08/2014). Schulden afbouwen en menswaardig leven. Confocus Rechtsdagen. Gent

 • Cornelis, I. (6/06/2014). Round table discussion: “Towards integrated approaches for a decent life in old age at the “Social inclusion and Dignity in old age- Promoting participatory approaches to use reference budgets”- Brussel: Grundtvig

 • Cornelis, I. (13/05/ 2014). Demosessie REMI - referentiebudgetten. OCMW-Gent

 • Cornelis, I. (21/3/2014). Reference budgets in Flanders (Belgium). IP QOFI &SE Nutrition and Poverty, Geel

 • Cornelis, I. (13/3/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Koekelare

 • Cornelis, I. (27/1/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Keerbergen

 • Mertens, T. (12/11/2014). Samen strijden tegen kinderarmoede. Toelichting projectvoorstel en oproep pilootgemeenten. Welzijnszorg Kempen, Raad van Beheer

 • Mertens, T. (19/6/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Dessel

 • Mertens, T. (12/6/2014). Aanvullende financiële steun door Kempense OCMW's. Herentals: Vemasok

 • Mertens, T. (11/6/2014). Aanvullende financiële steun door Kempense OCMW's. Geel: Welzijnszorg Kempen

 • Mertens, T. (19/2/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Scherpenheuvel-Zichem

 • Peeters, N. (28/08/2014). Schulden afbouwen en menswaardig leven. Referentiebudgetten voor menswaardig leven, Confocus Rechtsdagen, Hasselt

 • Peeters, N. (20/05/2014). Menswaardig leven. Methodiekendag Budget in Zicht, Oostende

 • Peeters, N. (7/3/2014). Reflectie bij het gastcollege ‘Effectieve schuldhulp, een stand van zaken’ door Nadja Jungmann, KU Leuven, Master Sociaal Werk

 • Peeters, N. (17/2/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Hechtel-Eksel

 • Peeters, N. (28/1/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Haacht

 • Storms, B. (27/5/2014). Schulden afbouwen en menswaardig leven. Gent: Studipolis (Die Keure)

 • Storms, B. & Cornelis, I. (29/04/2014). Dienstverlening toegankelijk maken. Ook voor kansengroepen. Logo symposium 'Preventie altijd winst?’. Turnhout

 • Storms, B. (24/3/2014). Vorming Wat heeft een gezin minimaal nodig? Geel: STUVO’s

 • Storms, B. (25/2/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Balen

 • Storms, B. (12/2/2014). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. Geel: Welzijnszorg Kempen

 • Storms, B. (11/2/2014). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als instrument om de minvermogendheid van gezinnen te bepalen. Leuven: VLHORA werkgroep studiefinanciering

 • Storms, B. (10/2/2014). Hoeveel kost een student? VLHORA congres ‘Hogescholen in beweging’. Brussel: Vlaams parlement

 • Thijs, P. (23/06/2014). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Temse

 • Thijs, P. (13/05/2014). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Gent

 • Thijs, P. (28/04/2014). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Balen

 • Thijs, P. (23/04/2014). Demosessie REMI - referentiebudgetten. Turnhout

 • Van Thielen, L. (6/10/2014). Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van gezinnen die langdurig in armoede leven, Pedagogische studiedag KSOM, Mol

 • Van Thielen, L. (20/05/2014). Organisatie in de kijker: CEBUD. Methodiekendag Budget in Zicht. Oostende

 

2013

 • Cornelis, I. (15/10/2013 en 5/11/2013). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Benchmark voor het beoordelen van leefsituaties in functie van menselijke waardigheid. Provinciale ontmoetingsdag georganiseerd door POD Maatschappelijke Integratie, Gent en Antwerpen

 • Mertens, T. (27/11/2013). Vorming: 'Menswaardig leven in Vlaanderen'. OCMW Dilbeek

 • Peeters, N. (08/10/2013 en 07/11/2013). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Benchmark voor het beoordelen van leefsituaties in functie van menselijke waardigheid. Provinciale ontmoetingsdag georganiseerd door POD Maatschappelijke Integratie, Hasselt en Leuven

 • Storms, B. (27/11/2013 en 10/12/2013) Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Referentiebudgetten en het OCMW-beleid rond aanvullende financiële steun, uitnodiging info- en vormingsavond voor OCMW-raadsleden en maatschappelijk werkers van de OCMW’s in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk: Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

 • Storms, B. (8/10/2013, 5/11/2013, 27/11/2013, 2/12/2013, 3/12/2013). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een menswaardig inkomen voor ouderen. Antwerpen, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Wetteren: Okra

 • Storms, B. (18/11/2013). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Hoogstraten

 • Storms, B. (22/10/2013). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Benchmark voor het beoordelen van leefsituaties in functie van menselijke waardigheid. Provinciale ontmoetingsdag georganiseerd door POD Maatschappelijke Integratie, Brugge

 • Storms, B. (1/10/2013). Vorming Menswaardig leven in Vlaanderen. OCMW Boechout

 • Storms, B. (24/9/2013). Socio-economisch profiel van de gemeente Dessel. Dessel: Stora

 • Storms, B. (17/6/2013). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Ranst: OCMW-raad

 • Storms, B. (5/6/2013). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Roeselare: Welzijnsregio

 • Storms, B. (3/6/2013). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Temse: OCMW-raad

 • Storms, B. (3/6/2013). Menswaardig leven in Vlaanderen. Speeddating Arm in arm voor een lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Malle: Vlaams minister voor armoedebestrijding

 • Storms, B. (20/4/2013). Armoede groeit. Politieke academie. Kasterlee: ACW Kempen

 • Storms, B. (30/3/2013). Armoede bestrijden op lokaal niveau. Mol: Sp.a

 • Storms, B. (28/3/2013). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Lint: OCMW-raad

 • Storms, B. (26/3/2013). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Merchtem: OCMW-raad

 • Storms, B. (22/3/2013). What income do people need at the minimum for social participation? Reference budgets for social participation. Antwerp: Intensive Program

 • Storms, B. (1/3/2013). Methods and use of reference budgets in Austria, Netherlands and Germany. Moderator workshop, Bonn: GRUNDTVIG-Learning Partnership 2012

 • Storms, B. (20/2/2013). Armoede bestrijden op lokaal niveau. Er samen werk van maken. Aarschot: ACW

 • Van Thielen, L. (28/9/2013). Het maximum uit het minimum halen. Merksplas: ACV ACW Femma Noorderkempen

2012

 • Brodala, J. (2012). Motiveren in budgethulpverlening. Verdiepingsmodule schuldbemiddeling. Brussel: Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Brodala, J. (08/06/2012). Inspiratievoormiddag 'Door schulden geraakt’. Hasselt: Limburgs Steunpunt OCMW's, Werkgroep budget- en schuldhulpverlening, in samenwerking met CAW Sonar

 • Peeters, N. (23/11/2012). Preventief & competentieversterkend werken via groepswerk, Vormingsactiviteit ‘Sociaal duurzame budget- en schuldhulp’. Roeselare: CAW Midden-West-Vlaanderen

 • Peeters, N., Storms, B & Thijs, P. (07/03/2012). Budgets de référence pour une vie digne: Quel est le revenu minimum nécessaire pour mener une vie digne en Belgique. Jambes

 • Peeters, N. (28/09/2012). REMI (Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) en de effecten ervan in de hulpverlening, Schuldpreventie in de Westhoek - Vorming 4. Zonnebeke

 • Storms, B., Brodala, J., Dierickx, E. (27/12/2012). Effectief budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering. Methoden evalueren in het Sociaal Werk. Eerste dag van het onderzoek in het Sociaal Werk. Leuven: Associatie KU-Leuven

 • Storms B. (13/12/2012). De hoogte van het leefloon, genoeg om van te leven. Beter samenleven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie werkgroep 9. Brussel: POD MI

 • Storms B. (4/12/2012). Armoede bij ouderen in de Kempen. Tongerlo: OKRA Kempen

 • Storms, B. (27/11/2012). Effectief budgetmanagement. Workshop op eerste dag van het onderzoek in het Sociaal Werk. Leuven: associatie KULeuven

 • Storms, B. (25/10/2012 & 22/11/2012). Schulden afbouwen en menswaardig leven. Vormingssessie collectieve schuldenregeling. Leuven en Gent: Orde van de Vlaamse Balies

 • Storms, B. (19/10/2012). Referentiebudgetten en collectieve schuldenregeling. Studiemiddag: ‘Collectieve schuldenregeling’, Brussel: Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Brussel

 • Storms, B. (6/10/2012). What income do (older) people need at the minimum for social participation? Reference budgets for social participation. Brussels: Age

 • Storms, B. & Peeters, N. (20/8/2012). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Eeklo: OCMW-raad

 • Storms, B. (19/06/2012). Reference Budgets for Social Participation, Thematic seminar on the impact of the crisis on older people. Brussel: Age

 • Storms, B. (5/6/2012). Effectief budgetmanagement. CAW Midden-West-Vlaanderen

 • Storms, B. (29/3/2012). Budget en schuldhulpverlening organiseren met uitzicht op succes. Gent: Trefdag VVSG

 • Storms, B. (23/3/2012). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Leuven: OCMW

 • Storms, B. (8/3/2012). Kansarmoede in Vlaanderen. Beerse: lokaal armoedebeleid

2011

 • Storms, B. (5/02/2011). De Belgische budgetstandaard en de steunnormen in de Kempen. Postel: ACW Kempen

 • Storms, B. (12/02/2011). Garandeert je OCMW een menswaardig inkomen? Dag van de lokale mandataris. Leuven: Groen! Leuven

 • Storms, B. (14/02/2011). REMI in de Kempen. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Grobbendonk: OCMW Grobbendonk

 • Storms, B. (17/02/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Degustatiemoment onderzoek. Antwerpen: Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • Storms, B. (3/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. KWB Malle

 • Storms, B. (24/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. ACW Antwerpen i.s.m. Welzijnszorg

 • Storms, B. (31/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. OCMW Ranst en OCMW Zandhoven

 • Storms, B. (27/04/2011). De rol van het OCMW inzake armoedebestrijding. Studiedag voor OCMW-secretarissen Kempen. Geel: K.H.Kempen

 • Storms, B. (7/05/2011). De budgetstandaard. Studiedag ‘lokaal armoedebeleid’ sp.a West-Vlaanderen. Brugge: provinciehuis Boeverbos Brugge

 • Storms, B. (9/06/2011). Reference budgets. Are they an alternative to the current poverty line? Conference ‘Growth, Social Protection and Inequality’. Sweden: Sigtuna: FISS

 • Storms, B. (28/06/2011). Over een leefbaar inkomen. Interview door Chris De Nijs op de studiedag 'Ook een stuk maand over op het einde van je geld?' Over een menswaardig inkomen, schulden en schuldbemiddeling. Oostende: provinciebestuur West-Vlaanderen

 • Storms, B. (4/10/2011). Armoede bestrijden op lokaal niveau. ‘Groeten uit Balen. Een studiedag over lokale armoedebestrijding’. Balen: Provincie Antwerpen i.s.m. OCMW Balen

 • Storms, B. (6/10/2011). Een menswaardig inkomen. Startavond van Welzijnszorg provincie West-Vlaanderen. Roeselare: Welzijnszorg

 • Storms, B. (11/10/2011). Kind van de Rekening. Kinderarmoede en de doeltreffendheid van de inkomensbescherming in België. Startavond van Welzijnszorg provincie Antwerpen. Malle: Welzijnszorg

 • Storms, B. (20/10/2011). CEBUD. Onderzoek en Valorisatie. Startevent van CEBUD. Geel: CEBUD

 • Storms, B. (21/10/2011). Referentiebudgetten en armoedebestrijding. Gespreksavond van Welzijnsschakel De Kar. Brecht: Welzijnsschakel De Kar

 • Storms, B. (14/11/2011). Een menswaardig inkomen voor ouderen. Lokaal armoedecongres: Hefbomen voor een lokaal beleid rond armoedebestrijding bij senioren. Bilzen: lokaal armoedecongres

 • Storms, B. (19/11/2011). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Essen: 't kabaske

 • Storms, B. (26/11/2011). Wat heeft een gezin minimaal nodig in Vlaanderen om te leven (en niet om te ‘overleven’)? Werken OCMW’s al met een budgetstandaard? Leuven: ACW

 • Storms, B. (29/11/2011). Faalt het armoedebeleid? Debat met Jos Geysels (Decenniumdoelen 2017), Magda De Meyer (adjunct-kabinetschef Armoede), Bérénice Storms (K.H. Kempen en Universiteit Antwerpen). Moderator: Jan Kint. Herentals: Welzijnszorg Antwerpen

 • Storms, B. (6/12/2011). Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit. Brussel: Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Storms, B. (19/12/2011). Armoede onderzoeken, wat levert het op voor mensen in armoede? Antwerpen: Technicum-Noord, Centrum voor Volwassenenonderwijs

 • Storms, B. (16/12/2011). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Gastcollege UA 'Grondige studie van sociologie en beleid van sociale ongelijkheid'. Antwerpen: Universiteit Antwerpen

2010

 • Deflandre, D., Storms, B. & Van den Bosch, K. (23/9/2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België?

 • Dierickx, E. (8/6/2010). Lekker gezond en betaalbaar koken. Workshop op studiedag ‘Ongelijk gezond een lokale aanpak’. VVSG en VIGeZ: Hasselt

 • Storms, B. (26/11/2010). Using Reference Budgets for Drawing up the Requirements of a Minimum Income Scheme and Assessing Adequacy. Peer Review in Social Protection and Social Inclusion. Namur: EAPN

 • Storms, B. (19/11/2010). Belgische referentiebudgetten voor sociale participatie. Essen: Welzijnsschakels

 • Storms, B. (18/11/2010). Projectmanagement Onderzoeksprojecten. (bijlage 1). Geel: K.H.Kempen

 • Storms, B. (15/11/2010). Comment établir le revenu minimum nécessaire pour une vie digne en Belgique? Conférence nationale sur la précarité énergétique. Lille: EAPN

 • Storms, B. (12/10/2010). De Vlaamse budgetstandaard, een jaar later.  Startavond Campagne ‘Werk armoede weg’. Malle: Welzijnszorg

 • Storms, B. (8/10/2010). Wat heeft een gezin minimaal nodig? VIVO, beurs voor gezin, gezondheid en vrije tijd. Genk: Provincie Limburg

 • Storms, B. (24/09/2010). What do families need for social participation? Belgian Reference budgets for social inclusion. Laying the Foundations for a Fairer Europe. Brussels: EAPN/BAPN

 • Storms, B. (23/09/2010). Wat hebben gezinnen in België nodig om menswaardig te leven? Een budgetstandaard voor België. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UA)

 • Storms, B. (15/6/2010). De Vlaamse budgetstandaard. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. het Limburgs Steunpunt OCMW’s en het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling

 • Storms, B. (1/6/2010). Wat heeft een gezin nodig? Zomeracademie ACV. Vaalbeek: ACV

 • Storms, B. (19/5/2010). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Lezing voor de Limburgse OCMW-voorzitters. Bokrijk: Provincie Limburg

 • Storms, B. (30/4/2010). What income do families need for social participation at the minimum? A budget standard for Flanders. Marketing seminar. Leuven: MO Marketing, K.U.Leuven

 • Storms, B. (24/4/2010). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Externe OCMW-raad. Olen: OCMW

 • Storms, B. (20/4/2010). Wat heeft een student minimaal nodig? VLHORA

 • Storms, B. (11/3/2010). De Vlaamse budgetstandaard. Caritas Vlaanderen

  Storms, B. (8/2/2010). De Vlaamse budgetstandaard. Wat heeft een gezin minimaal nodig. Gent: Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling

 • Storms, B. (29/1/2010). De Vlaamse budgetstandaard. Hasselt: Provincie Limburg i.s.m. het Limburgs Steunpunt OCMW’s en het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling

2009

 • Brodala, J. (9/12/2009). Themalunch Justitie. Leuven

 • Brodala, J. (8/12/2009). Dwang & drang. Neerpelt

 • Brodala, J. (1/12/2009 en 4/12/2009). Lerend netwerk. Geel: Welzijnszorg Kempen

 • Brodala, J. (30/11/2009). Methodiekdag 1 SBG 3301/9000. Berchem

 • Brodala, J. (27/10/2009). Lerend netwerk. Stuurgroep Welzijnszorg Kempen. Geel: IOK

 • Brodala, J. (19/5/2009). Methodiekdag 2 SBG 3301/90003. Hasselt

 • Brodala, J. (8/5/2009).  Lerend netwerk duurzaamheid & SW. Gent

 • Brodala, J. (5/5/2009). Methodiekdag 1 SBG 3301/90003. Hasselt

 • Brodala, J. (24/4/2009). Workshop - Congres SW. Dubrovnik

 • Brodala, J. (19/2/2009). Studiedag BHvlg

 • Dierickx, E. (23/4/2009). Interdisciplinary approach in Social and Health care to prevent and/or combat poverty. Corpore Conference (Competences for poverty reduction). Amsterdam: Hogeschool Amsterdam

 • Storms, B. (18/12/2009). De Vlaamse budgetstandaard. Infoavond van de Vijgeboom. Hove: ACW en welzijnsschakel

 • Storms, B. (30/11/2009). De Vlaamse budgetstandaard. De rol van de hogescholen inzake innovatie en valorisatie. VLHORA

 • Storms, B. (26/11/2009). Maatschappelijke participatie en toegankelijke instituties. Welzijnsoverleg: Samen kansarmoede bestrijden in Balen. Balen

 • Storms, B. (23/11/2009). De Vlaamse budgetstandaard. Wat heeft een gezin minimaal nodig? Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

 • Storms, B. (17/11/2009). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. OCMW-raad van Balen

 • Storms, B. (16/11/2009). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Studiedag rond aanvullende steun. Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

 • Storms, B. (22/10/2009). Reference Budgets from across Europe: Lessons learned. Reference budgets for social inclusion. Final conference of the EU progress project ‘standard budgets’. Vienna

 • Storms, B. (12/10/2009). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Lezing voor de maatschappelijk werkers van de stadsregio Turnhout

 • Storms, B. (7/10/2009). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving.  Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Lezing op de OCMW-raad van Malle

 • Storms, B. (30/9/2009). De Vlaamse budgetstandaard. Startavond Campagne Welzijnszorg. Malle: Welzijnszorg

  Storms, B. (20/9/2009). 5 jaar samenwerken tegen armoede en sociale uitsluiting. Opening van de tentoonstelling van Welzijnsschakel Het Lichtpunt. Balen

 • Storms, B. (3/6/2009). Wat heeft een gezin nodig om rond te komen? OCMW-voorzittersoverleg. Leuven: arrondissement Leuven

 • Storms, B. (2/6/2009). Séminaire sur l'élaboration de standards budgétaires en Belgique. 2 ième séminaire Belge. Bruxelles: RFA

 • Storms, B. (29/5/2009). Sociaal werk de toekomst in. Debat tijdens Internationaal Congres 5 jaar Master sociaal werk. Leuven: KU Leuven

 • Storms, B. (18/5/2009). Developing Standard Budgets in Austria, Belgium and Spain. Standard Budget Seminar. Bulgaria: Varna

 • Storms, B., Van den Bosch, K. (14/5/2009 en 15/5/2009). Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze samenleving? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Brussel en Geel: POD Maatschappelijke Integratie en K.H.Kempen

 • Storms, B. (30/4/2009). Armoede in de Kempen. Vormingsnamiddag rond kansarmoede en gezondheid.CM Arrondissement Turnhout

bottom of page