top of page

EUSOCIALCIT: verfijning van de indicatoren ‘toereikendheid’ en ‘betaalbaarheid’

Als partner in het H2020-project ‘The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT)’ zal CEBUD de uitvoering van taak 5.2 opnemen. Deze taak beoogt de conceptuele en methodologische relaties tussen de concepten van ‘betaalbaarheid’ en ‘adequaatheid’ te verhelderen. We stellen vast dat de bestaande de indicatoren deze relatie onvoldoende in rekening nemen en ook vaak vertrekken van onjuiste aannames met betrekking tot bestaande schaalvoordelen, kan dit leiden tot inadequate monitoring van de betaalbaarheid van essentiële goederen en diensten, en mogelijk misleidende beleidsconclusies en adviezen. Na de uitvoering van deze taak zullen we aanbevelingen doen over de wijze waarop deze situatie kan worden verbeterd. We hopen zo het Europees instrumentarium te versterken om sociale vooruitgang te meten.

 

 

De uitvoering van taak 5.2 valt uiteen in twee subtaken.

  • Ten eerste verbeteren we de methodologie voor de ontwikkeling van crossnationaal vergelijkbare voedingskorven op twee manieren. We ontwikkelen in samenwerking met EFSA een gemeenschappelijk kader met Europese voedingsrichtlijnen en we verkennen nieuwe prijsmethoden. Daarnaast breiden we de typegezinnen sterk uit met het oog op een betere representatieve vertegenwoordiging. Op basis van de verbeterde methodologie zullen crossnationaal vergelijkbare voedingskorven voor een uitgebreide set aan typegezinnen worden ontwikkeld in vier Europese landen, namelijk België, Finland, Hongarije en Spanje. 

  • Ten tweede zal een positiepaper worden geschreven over “ How can reference budgets contribute to the construction of social indicators to assess the affordability of necessary goods and services and the adequacy of minimum incomes?”

bottom of page