Werknemers zonder geldzorgen: waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van je medewerkers.

In het kader van de openstaande TETRA-oproep voor praktijkgericht onderzoek bereidt CEBUD samen met de Faculty of Social Sciences and Solvay Business School van de VUB een projectaanvraag voor: Werknemers zonder geldzorgen: waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van medewerkers.

In dit project ontwikkelen en testen we concrete producten en diensten die ingezet kunnen worden om geldzorgen bij werknemers vroeg te detecteren én aan te pakken. Deze producten en diensten hebben als ambitie om het financieel welzijn van werknemers te verhogen en de impact van geldzorgen op de werkvloer te verminderen.

Ontdek wat CEBUD al ontwikkelde in het kader van financiële redzaamheid op www.financieelredzaam.be

Geïnteresseerd of je wil meer informatie? We vertellen je graag meer!

Wie zoeken we?

  • Ondernemingen en organisaties die diensten aanbieden op vlak van (o.a.) preventie en welzijn op het werk, human resources, loon- en personeelsbeleid, personeelsvorming of coaching​, en een nieuw aanbod inzake financieel welzijn willen ontwikkelen.

  • Ondernemingen die het financieel welzijn van hun medewerkers willen versterken en de doorwerking van geldzorgen op de werkvloer willen beperken.

Waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van medewerkers!

Geldzorgen wegen namelijk niet alleen door in het persoonlijk leven van de werknemer maar raken ook de werkgever. Zo maken werknemers met geldzorgen meer fouten, verliezen ze de veiligheid uit het oog, zijn ze meer afwezig en minder geconcentreerd tijdens het werk en vraagt ook het afhandelen van loonbeslag veel tijd. Uit Nederlands onderzoek blijkt zelfs dat het totaal van deze ‘kosten’ tot 13.000 euro per jaar bedraagt voor een voltijdse werknemer met een gemiddeld inkomen (1).

Voor Vlaanderen zijn er op dit moment geen cijfers beschikbaar. Ter vergelijking: in Nederland gaf in 2017 liefst 62% van de Nederlandse werkgevers aan personeelsleden in dienst te hebben met financiële problemen en een vijfde van de werkgevers had in 2018 te maken met loonbeslag bij werknemers (2). Tegelijk toont Nederlands onderzoek dat gezinnen gemiddeld vijf jaar wachten voor ze professionele hulp zoeken voor financiële problemen (3). Hierdoor lopen geldproblemen uit de hand en hebben heel wat gezinnen al een schuldenberg opgebouwd voor ze de eerste stap zetten naar hulp. Vroegtijdig ingrijpen via de werkgever kan de moeilijkheden beperken en vermindert de doorwerking op de werkvloer.

Sommige werkgevers zijn zich inmiddels bewust van dit probleem en ondernemen hierrond al actie, maar de overgrote meerderheid van de organisaties heeft nog geen welzijns- of hr-beleid op dit terrein. Bovendien weten ze niet steeds welke ondersteuning ze als werkgever kunnen voorzien en is er onvoldoende aanbod aan producten en diensten om hen hierin te ondersteunen.

​Ambitie van het project

In dit project ontwikkelen en testen we een ondersteuningsaanbod inzake financieel welzijn. Dit aanbod zal bestaan uit concrete producten en diensten zoals een (preventieve) workshop Slim met Geld, een online doe-het-zelf-aanbod voor medewerkers, gesprekstechnieken voor leidinggevenden om geldzorgen bespreekbaar te maken of de inzet van een budgetcoach die met individuele medewerkers een plan van aanpak opmaakt. Alle producten en diensten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en werkzame elementen inzake het vergroten van het financieel welzijn van werknemers. We zetten hiermee zowel in op het vroegtijdig detecteren en bespreekbaar maken van geldzorgen als op het aanpakken van die geldzorgen. Het beoogde eindresultaat is dat de inzet van deze instrumenten het financieel welzijn van werknemers verhoogt en de impact van geldzorgen op de werkvloer vermindert.

We zoeken ondernemingen en non-profit organisaties die dit aanbod samen met ons willen ontwikkelen, implementeren en uittesten. Alle partners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de concrete producten en diensten en kunnen het aanbod in het tweede jaar (sept 2023 - aug 2024) in hun eigen werking implementeren en testen.

Wat betekent dit voor jouw onderneming of organisatie?

  • Je kan meewerken aan innovatief onderzoek en een voortrekkersrol opnemen in het stimuleren van financieel welzijn van werknemers. Hiermee volgen we internationale praktijken vanuit o.a. het VK en Nederland.

  • Je krijgt de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die gestoeld zijn op wetenschappelijke en bewezen effectieve praktijken.

  • Je kan in het tweede jaar van dit project via een casestudie als allereerste de ontwikkelde producten en diensten implementeren in jouw eigen aanbod en laten evalueren.

 

(1) van der Schors & Schonewille, 2017 en BNR Nieuwsradio, 2021

(2) Oomkens, Linssen, Akkermans, Geuns, 2020

(3) Schonewille & Weijers, 2019