top of page

Welkom bij CEBUD!

storms_DSC4520mm.JPG

CEBUD IS

 

het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. Als onderzoeksgroep zijn we verbonden met de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool.

We bouwden de voorbije jaren een unieke expertise op in praktijkgericht onderzoek naar en het gebruik van Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Daarnaast zetten we in onze projecten sterk in op twee andere thema's. In het thema Armoede richten we onze blik op de vraag hoe de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen kan worden bevorderd. In het thema Geld & Gedrag bestuderen we hoe we kunnen komen tot een effectieve budget- en schuldhulpverlening en hoe we de veerkracht van consumenten kunnen aanscherpen

Onze website biedt een inkijk in onze expertise in deze drie domeinen, de producten die we ontwikkelden en de vormingen die we graag in jouw organisatie komen geven.

Geïnteresseerd om samen met ons een project op te zetten? Stuur ons een mailtje met je idee en we nemen contact met je op.

UITGELICHT

remidef.png

CEBUD in het regeerakkoord

Armoedebestrijding

Het nieuwe regeerakkoord bevat twee beloftevolle passages over armoedebestrijding. Zo wil de regering de laagste uitkeringen optrekken richting armoedegrens én zal ze het gebruik van onze REMI-tool bij lokale besturen stimuleren.

 

Als onderzoekscentrum zijn we bijzonder trots en dankbaar voor de erkenning van ons wetenschappelijk onderzoek. De aandacht die we al jaren vestigen op het belang van menswaardige inkomens als voorwaarde tot maatschappelijke participatie en de vaststelling dat de huidige minimuminkomens geen menswaardig leven mogelijk maken, krijgt hiermee een langverwacht politiek gevolg.

Het verhogen van de minimuminkomens en het stimuleren van lokale besturen om onze REMI-tool te gebruiken, zal een voelbaar verschil maken voor heel wat inwoners. Lokale besturen krijgen hiermee een diagnose-instrument in handen om individuele leefsituaties gelijkwaardig te beoordelen en op basis hiervan gepaste steun te verlenen.

We kijken uit naar de concrete uitwerking van deze beloftes en zetten al onze schouders mee onder dit traject.

Bérénice, Esther, Ilse, Leen, Marieke, Nele, Sandra, Tess en Quinten

PS Meer weten over REMI? Klik hier.

NIEUWS

Open boek

PUBLICATIE

Working paper: REMI als diagnose-instrument

In deze paper lichten we de REMI-tool toe. Deze werd ontwikkeld om individuele leefsituaties te beoordelen vanuit een gemeenschappelijk behoefte- en analysekader.

 

De tools kan leiden tot een meer gelijkwaardige behandeling van kwetsbare burgers en kan door de hogere overheden worden ingezet als een monitoringsinstrument voor een zachte aansturing en meer stroomlijning van de OCMW’s.

Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

ONDERZOEK

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

Kan je menswaardig leven met een minimuminkomen? Om die vraag te beantwoorden, vergeleken we de minimuminkomens uit arbeid en sociale bijstand met onze referentiebudgetten.

Je vindt het antwoord en meer  gedetailleerde cijfers in het dossier hieronder en in onze nieuwsbrief.

conventie

OP LOCATIE

Praktische training in het gebruik van  REMI

Om OCMW’s optimaal te ondersteunen bij het gebruik van de REMI-tool en speciaal voor nieuwe medewerkers, organiseert CEBUD elk jaar een praktische training in het gebruik van REMI.

 

Dit jaar organiseren we deze training online op 8 december 2020, van 10 tot 12 uur. Je leest alle info in de uitnodiging.

jason-wong-315542-unsplash_man op ladder

WEBSITE

Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid

SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vervangt de website Effectieve schuldbemiddeling. Hiermee verleggen we de focus naar alles wat nodig is om financieel redzaam te worden en te zijn.

Financiële redzaamheid definiëren we als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. De website bundelt heel wat inzichten en hulpmiddelen die de financiële redzaamheid ondersteunen.

conventie

OP LOCATIE

Lerend netwerk REMI

Voor OCMW-medewerkers die met REMI werken en graag ervaringen willen delen, organiseren we een Lerend Netwerk REMI.

 

We ontmoeten elkaar online op 26 januari 2021. OCMW's die met REMI werken, ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Heb je de uitnodiging niet gehad maar wil je toch deelnemen? Inschrijven kan via de knop hieronder.

Image by Roman Kraft

PERS

Sociologen pleiten voor financiële bonus voor alle lage-inkomensgezinnen. Huishoudbudgetten en sociale minima in lockdown

In een samenwerking met het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de UAntwerpen gingen we na in hoeverre de sociale minima toereikend waren tijdens de lockdownperiode, en welke effecten de genomen overheidsmaatregelen hadden.

Daaruit bleek dat de minimumlonen en uitkeringen voor tijdelijk werklozen tijdens de lockdownperiode niet voldoende waren om menswaardig te kunnen leven. Daardoor werden uitgaven uitgesteld, hoewel heel wat gezinnen geen marge hebben om die later wel te betalen.

We pleiten daarom voor een bonus voor alle lage-inkomensgezinnen en voor de uitbreiding van de huurpremie zodat overlevings-schulden vermeden kunnen worden.

 >> MEER NIEUWS

Lerend Netwerk REMI

Voor OCMW-medewerkers die met REMI werken en graag ervaringen willen delen, organiseren we een Lerend Netwerk REMI.

 

We ontmoeten elkaar online op 26 januari 2021. OCMW's die met REMI werken, ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Heb je de uitnodiging niet gehad maar wil je toch deelnemen? Inschrijven kan via de knop hieronder.

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

Kan je menswaardig leven met een minimuminkomen? Om die vraag te beantwoorden, vergeleken we de minimuminkomens uit arbeid en sociale bijstand met onze referentiebudgetten. Het antwoord is meestal nee.

Je vindt alle gedetailleerde cijfers in het dossier hieronder of via onze nieuwsbrief.

​​

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons onderzoek en de resultaten.

Online-infosessie referentiebudgetten en REMI

Het federaal regeerakkoord bevat de belofte om de laagste uitkeringen te verhogen en de aanbeveling aan lokale besturen om onze REMI-tool gebruiken om aanvullende steun te bepalen.

Voor wie nog niet vertrouwd is met onze referentiebudgetten voor menswaardige inkomens en de REMI-tool of voor wie een opfrissing wil, organiseren we een online-infosessie op dinsdag 27 oktober om 9.30 uur en op maandag 16 november om 14 uur. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht.

Praktische training in het gebruik van REMI - 8 december 2020

CEBUD biedt aan alle Vlaamse OCMW’s de webapplicatie REMI aan. Deze applicatie berekent op maat van iedere cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Daarmee krijgen maatschappelijk werkers een diagnose-instrument in handen om individuele leefsituaties gelijkwaardig te beoordelen en op basis hiervan gepaste steun te verlenen.


Om OCMW’s optimaal te ondersteunen bij het gebruik van de REMI-tool en speciaal voor nieuwe medewerkers, organiseert CEBUD elk jaar een praktische training in het gebruik van REMI. Dit jaar organiseren we deze training online op 8 december 2020, van 10 tot 12 uur. Je leest alle info in de uitnodiging.

CEBUD lanceert Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid

SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vervangt de website Effectieve schuldbemiddeling. Hiermee verleggen we de focus van schuldhulpverlening naar alles wat nodig is om financieel redzaam te worden en te zijn.

Financiële redzaamheid definiëren we als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. De website bundelt daarom heel wat inzichten en hulpmiddelen die dit ondersteunen. Schuldenvrij richt zich niet alleen tot hulpverleners, maar biedt ook aan (advocaten-) schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechters, consumenten en cliënten in budget- en schuldhulpverlening informatie die relevant is voor (meer) financiële redzaamheid.

WORKING PAPER: REMI als diagnose-instrument voor gelijkwaardige beoordeling financiële behoeftigheid door OCMW’s

OCMW’s kennen in toenemende mate aanvullende financiële steun toe omdat het besteedbaar inkomen uit de sociale bijstand ontoereikend is om menswaardig te leven. Er zijn echter zeer grote verschillen in de manier waarop OCMW’s de financiële behoeftigheid van een gezin vaststellen en ook binnen eenzelfde OCMW stellen we verschillen vast. In deze paper tonen we aan dat de REMI-applicatie een wetenschappelijke tool is die op een gelijkwaardige manier de financiële behoeftigheid vaststelt waardoor de bovengenoemde verschillen verminderen of verdwijnen. Hierdoor ondersteunt de REMI-tool een sociaal rechtvaardiger beleid op lokaal niveau en stelt het de regionale overheid in staat om dit lokaal sociaal beleid beter in kaart te brengen en te monitoren.

NOTA: Sociologen pleiten voor financiële bonus voor alle lage-inkomensgezinnen: huishoudenbudgetten en sociale minima in lockdown

In een samenwerking met onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de UAntwerpen gingen we na in hoeverre de sociale minima toereikend waren tijdens de lockdownperiode, en welke effecten de genomen overheidsmaatregelen hadden.

Daaruit blijkt dat de minimumlonen en uitkeringen voor tijdelijk werklozen tijdens de lockdownperiode niet voldoende zijn om menswaardig te kunnen leven. Daardoor worden uitgaven uitgesteld, hoewel heel wat gezinnen geen marge hebben om die later wel te betalen.

We pleiten daarom voor een bonus voor alle lage-inkomensgezinnen en voor de uitbreiding van de huurpremie zodat overlevingsschulden vermeden kunnen worden.

Klik door naar het persartikel in Het Nieuwsblad.

BOEKHOOFDSTUK: Armoede als breuklijn in de samenleving

Vers van de pers: de tweede uitgave van het boek 'Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional'.

 

In hoofdstuk 11 beschrijven we hoe armoede een breuklijn vormt in de samenleving en wat armoede precies betekent en teweegbrengt. We schrijven over de leefwereld van kwetsbare huishoudens, over sterke hulpverlening en over de invloed van armoede op ons gedrag en denken.

ARTIKEL: Kom uit je kot. Hoe je met een mobiel sociaal infopunt meer inwoners bereikt.

Recent verscheen ons artikel 'Kom uit je kot' in VIEWZ. Daarin beschrijven we hoe het lokaal bestuur Balen aan de slag ging met ViA: een mobiel sociaal infopunt waar inwoners terecht kunnen met Vragen en ze Informatie en Advies krijgen. 

Met dit project wilde Balen haar hulp- en dienstverleningsaanbod toegankelijker maken voor haar inwoners en de verbinding met welzijns- en gezondheidspartners versterken. De ViA-mobiel is een mobilhome die op bepaalde momenten naar een Balense wijk trok en werd bemand door het OCMW én een externe partner. Zo konden inwoners met hun vragen op één plaats terecht. Als de medewerkers van de ViA-mobiel geen antwoord konden bieden, dan werd er gepast doorverwezen.

PERS: Meer sparen elke maand? CEBUD op YouTube

Op het YouTube-kanaal van VRT NWS kan je kijken naar een filmpje over (be)sparen. Onze collega Nele geeft tips & tricks over hoe ook jij je budget onder controle kan krijgen en houden. Voor jongeren, afstudeerders, dertigers, ... Want sparen hoeft écht niet altijd pijn te doen!

De makers creëerden ook al een filmpje waarin ze uitleggen hoe je de keuze kan maken tussen kopen en huren. Als je het ons vraagt, een YouTube-kanaal om in de gaten te houden.

DOSSIER: Menswaardig leven met een minimuminkomen?

71 jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Artikel 25 hierin benoemt expliciet het recht op een adequate levensstandaard voor iedereen. In 1994 werden de sociale en economische rechten opgenomen in de Belgische Grondwet. Sindsdien hebben onze politici – op elk beleidsniveau - duidelijke verplichtingen om stapsgewijs de voorwaarden te scheppen om elke burger het recht op een behoorlijke levensstandaard te garanderen.

CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-hogeschool, en CSB, het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen, stellen bij de 71e verjaardag van de UVRM vast dat de minimuminkomens van ons land er niet in slagen die adequate levensstandaard te waarborgen. Er bestaat een belangrijk spanningsveld tussen de minimuminkomens en wat gezinnen in België nodig hebben om een menswaardig bestaan te leiden.

​In het dossier 'Menswaardig leven met een minimuminkomen?' vind je een vergelijking van de hoogte van de referentiebudgetten met de hoogte van de minimuminkomens van dit land (minimumloon, minimumwerkloosheidsuitkering, leefloon en inkomensgarantie voor ouderen). Voor heel wat gezinnen volstaan (sommige van) deze inkomens niet om een menswaardig leven te leiden.

PROEFPROJECT: Sociale Balans

In september gaven we de aftrap voor het proefproject ‘Sociale Balans’. Hiervoor werkt CEBUD samen ISOM. De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen of gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen.

 

Om een GPMI op te stellen en doelstellingen te formuleren op maat van de hulpvrager, is het aangewezen om te vertrekken vanuit een kwaliteitsvolle analyse van de huidige leefsituatie van de cliënt. De Sociale Balans is hiervoor de ideale tool. Hulpverlener en hulpvrager geven een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen. 

 

In de volgende maanden wordt deze tool nauwgezet uitgetest door de OCMW’s van Kasterlee, Olen, Herentals, Grobbendonk, Lille, Vorselaar en Herenthout. Na de testperiode en de definitieve oplevering van de tool, maken we deze gratis beschikbaar voor alle OCMW's.

BOEK: Go tegen gezinsarmoede

De stad Mechelen en CEBUD presenteren trots het boek 'GO tegen gezinsarmoede'. De publicatie bevat de resultaten en de methodiek van het Mechelse GO-team. Dat team krijgt voldoende ademruimte voor het sociaal werk 'pur sang'. En dat loont, bijna alle 122 gezinnen die door het team intensief en integraal worden begeleid, zien hun leefsituatie verbeteren.

Meer weten of de publicatie gratis downloaden? Klik hier.

PRODUCT: Factsheets OCMW

Op 1 januari 2019 gingen de nieuwe bestuursploegen van alle lokale besturen aan de slag. Dat betekent ook dat er heel wat nieuwe raadsleden zijn en nieuwe leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. In hun beslissingen zullen ze rekening moeten houden met heel wat regelgeving en weetjes betreffende de werking van het OCMW.

Daarom ontwikkelde CEBUD de voorbije maanden factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen. Aan de hand van zestien thema’s geven we relevante inzichten zodat de leden hun taak op een nog beter geïnformeerde manier kunnen uitvoeren.

Please reload

bottom of page