top of page

Factsheets voor de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

FOTO_Factsheet 9 leefloon_website cebud.

Op 1 januari 2019 begonnen de lokale bestuursploegen aan een nieuwe bestuursperiode. In het begin van zo'n nieuwe bestuursperiode worden raadsleden geconfronteerd met allerlei uitdagingen. CEBUD draagt graag haar steentje bij door deze raadsleden van concrete informatie te voorzien.

Daarom ontwikkelden we de voorbije maanden zestien factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen. Aan de hand van zestien thema’s geven we inzichten zodat de leden van het BCSD hun taak op een nog beter geïnformeerde manier kunnen uitvoeren.

Elke factsheet bestaat uit slechts 1 A4. Daardoor is alle relevante informatie in een oogopslag beschikbaar en beperken we ons tot de kern. In heel wat factsheets zitten links naar andere bronnen voor wie graag meer informatie leest over dat thema.

Voor deze factsheets werd samengewerkt met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kinderrechtencommissariaat, SAM vzw en Reach Out! het expertisecentrum voor outreachend werken.

Factsheets over de OCMW-dienstverlening

Download de factsheets hieronder

Vertaling_logo.png

Boordevol informatie. Een mooie basis om mijn mandaat zo goed mogelijk uit te voeren.

N. Lid BCSD

Dit is een schitterend initiatief dat ik vorige week aan de leden van het Comité heb meegedeeld.

R. Algemeen directeur

Deze factsheets zijn een handige leidraad voor leden die (tot nu) weinig betrokken zijn bij de werking van een OCMW.

E. Lid BCSD

bottom of page