Expertise

CEBUD heeft reeds expertise opgebouwd in onderzoek naar armoedebestrijding, effectieve budget- en schuldhulpverlening, referentiebudgetten en menswaardig inkomen en veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij.